MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Link: http://perspektywy.pl/rektorzy/article/prof-michal-zasada-nowym-rektorem-sggw-w-warszawie

Prof. dr hab. Michał Jerzy Zasada, obecny  prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej SGGW, został 30 czerwca br. rektorem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Głosowało 192 elektorów spośród 200 uprawnionych, prof. Zasadę poprało 146 elektorów, jego konkurentka, prof. dr hab. Wanda Olech - Piasecka, dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach, otrzymała 46 głosów. Prof. Michał Zasad jest 22 rektorem SGGW.

- Marzy mi się Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, w której podstawą funkcjonowania jest wszechstronny dialog i wzajemny szacunek. Wszyscy odpowiadamy za przyszłość naszej Uczelni i jej rozwój, dlatego liczę na Państwa wsparcie – zwracał się do uczelnianej społeczności po głosowaniu rektor-elekt.

Jako kandydat na rektora zaproponował program „SGGW – nasza Alma Mater”, który w jego przekonaniu zapewni SGGW dalszy bezpieczny i stabilny rozwój. Priorytetem w kolejnych latach będą inwestycje w rozwój potencjału ludzkiego oraz rozwój partycypacyjnego kształtowania przyszłości. - Dalszy rozwój uczelni może odbywać się w drodze otwartej akademickiej dyskusji, która będzie możliwa jedynie wtedy, kiedy pracownicy, studenci i doktoranci będą mieli poczucie nieskrępowanej możliwości wyrażania swoich opinii i postulatów, do czego będę ich zachęcał i do czego będę tworzył warunki – pisał prof. Zasada  w programie wyborczym.

Prof. Michał Zasada (ur. w 1969 r.)  ukończył Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w 1993 roku. Pięć lat później uzyskał stopień doktora nauk leśnych. W 2008 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 2014 – tytuł profesora nauk leśnych.

Wśród wielu stanowisk i funkcji, jakie dotychczas pełnił rektor-elekt należy wyróżnić dwukrotnie funkcję prodziekana Wydziału Leśnego SGGW: w latach 2005-2008 był prodziekanem ds. dydaktyki, a w latach 20122016 prodziekanem ds. nauki. W latach 2008-2012 był dziekanem Wydziału Leśnego. Od 2016 r. pełni funkcję prorektora ds. współpracy międzynarodowej. Profesor w Katedrze Urządzania Lasu, Dendrometrii i Ekonomiki Leśnictwa Instytutu Nauk Leśnych SGGW.

Prace badawcze prof. Michała Zasady koncentrują się wokół urządzania lasu, modelowania wzrostu drzew i drzewostanów, dendrometrii, zastosowania nowoczesnych technologii w inwentaryzacji lasu oraz systemów wspomagania decyzji w leśnictwie. Autor 129 publikacji, w tym 50 w czasopismach indeksowanych w Web of Science, liczba cytowań 535, indeks Hirsha 13, sumaryczny IF >30.

Sprawował i nadal pełni bardzo wiele znaczących funkcji na forum krajowym i międzynarodowym. Jest m.in. członkiem Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), członkiem zarządu CASEE – the ICA Regional Network for Central and South Eastern Europe oraz członkiem Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk (PAN). Przez kilka lat był audytorem finansowym Europejskiego Instytutu Leśnego.

Pełnił także funkcje kierownika, koordynatora lub głównego wykonawcy w wielu projektach zagranicznych, a także krajowych finansowanych przez KBN, NCN i NCBiR, w tematach finansowanych przez Lasy Państwowe, w tym projektach wdrożonych do praktyki. Kierował projektami dydaktycznymi i budowy potencjału (capacity building) w ramach Tempus, Erasmus+ i FSS.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt