MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Link: http://perspektywy.pl/rektorzy/article/dr-katarzyna-rusak-ponownie-rektorem-pwsz-w-glogowie

Dr Katarzyna Rusak, obecnie rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, została jednogłośnie wybrana 29 czerwca br. na drugą kadencję.  Była jedyną kandydatką.

Dr Katarzyna Rusak jest absolwentką Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku ochrona środowiska oraz Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej.  W 2003 roku uzyskała tytuł doktora nauk technicznych w dziedzinie górnictwo w specjalności geologia inżynierska. Z PWSZ w Głogowie związana od początku jej istnienia, tj. od 2004 roku. Organizowała w uczelni Instytut Ekonomiczny i w latach 2004-2013 była jego dyrektorem. Współtworzyła Instytut Politechniczny. W 2013 roku dr Katarzyna Rusak została Rektorem PWSZ w Głogowie i tę funkcję pełni do chwili obecnej. Za jej kadencji uczelnia uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich.

Jej zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień związanych z szeroko rozumianą eksploatacją i ochroną środowiska. W swojej karierze zawodowej uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych, zarówno krajowych i zagranicznych. Jest autorką artykułów publikowanych w materiałach konferencyjnych i czasopismach.

Dr Rusak została dwukrotnie uhonorowana nagrodą indywidualną Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, a uczelnia  kierowana przez nią została wyróżniona Medalem Honorowym Miasta Głogowa, nagrodą przyznawaną przez Prezydenta Miasta osobom i podmiotom, które mają wysokie osiągnięcia oraz w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju i promocji Głogowa.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt