MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


21 edycja Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy - przygotowana w warunkach pandemii, co wiązało się z opóźnieniem w uzyskaniu danych - ma charakter szczególny, gdyż uwzględnia zmiany wprowadzone Ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z 20 lipca 2018 roku. Wpłyną one zwłaszcza na Ranking Kierunków Studiów.

Ranking Szkół Wyższych od początku adresowany jest do kandydatów na studia, którym chcemy pomóc – poprzez dostarczenie wiarygodnych informacji – w przemyślanym wyborze uczelni i kierunku studiów.

Każdego roku tysiące młodych Polaków stają przed decyzją: co i gdzie studiować? Która uczelnia ma nie tylko interesujące kierunki, ale także najlepszą kadrę naukową, kontakty z biznesem, szeroką wymianę zagraniczną? To decyzje na wagę ich przyszłości, a Ranking jest drogowskazem. Dlatego przygotowujemy go starannie, świadomi odpowiedzialności wobec odbiorców.

Maturzysta 2020 nie szuka jakichkolwiek studiów. Chce zdobywać wiedzę i umiejętności na przyszłościowym kierunku, w uczelni, która da mu dyplom ceniony przez pracodawców. Z kolei dobra uczelnia może liczyć na zainteresowanie najlepszych kandydatów, co przynosi jej  wzrost poziomu kształcenia. Nasz Ranking pomaga spotkać się najlepszym uczelniom i najlepszym maturzystom.

W Ranking wpisana jest wizja uczelni idealnej – model, który co roku Kapituła Rankingu dopasowuje do zmieniającej się rzeczywistości. Badania na światowym poziomie, doskonała kadra, wysoki poziom dydaktyki i umiędzynarodowienia, aktywny udział w globalnym naukowym networkingu, współpraca z biznesem i rynkiem pracy – to cechy uczelni, dzięki którym są one w stanie sprostać wyzwaniom czasów. Takie uczelnie wskazuje nasz Ranking.

Z biegiem lat, w miarę jak Ranking zyskiwał akceptację i uznanie, coraz istotniejszego znaczenia nabierała jego druga rola: stał się on swego rodzaju „fotografią” polskiego szkolnictwa wyższego, wykonywaną regularnie, co roku, pod nieprzypadkowym kątem. Jedni wypadali na tej „fotografii” lepiej, inni gorzej. Były spektakularne sukcesy i równie spektakularne porażki, choć generalnie czołówka od lat nie zmienia się radykalnie, a na pierwszej pozycji zawsze znajdował się albo Uniwersytet Warszawski, albo Uniwersytet Jagielloński (czasami było też ex aequo).

W miarę doskonalenia metodologii i przechodzenia na zewnętrzne źródła danych, umacniała się kolejna funkcja rankingu, którą można określić mianem „diagnostycznej” lub „monitoringowej”. Obserwując zmiany pozycji poszczególnych uczelni, można było określić, która z nich przyjęła właściwą strategię rozwoju (bo zyskuje w rankingu), a która stoi w miejscu, co w praktyce oznacza cofanie się. Bo żeby pozostać w czołówce, trzeba biec szybciej od konkurentów. W tym sensie ranking jest elementem budowy kultury jakości polskiego szkolnictwa wyższego.

Ze względu na transparentną metodologię oraz szeroki zestaw wiarygodnych kryteriów i wskaźników Ranking Perspektyw jest szeroko znany na świecie i wiele krajów traktuje zasady organizacyjne i rozwiązania metodologiczne przyjęte przez Perspektywy jako swoisty benchmark przy konstruowaniu swoich narodowych systemów rankingów i zapewniania jakości szkolnictwa wyższego.

Perspektywy University Ranking (Poland), bo pod taką nazwą jesteśmy znani na świecie, jako pierwszy ranking narodowy otrzymał prestiżowy certyfikat jakości „IREG Approved”, przyznany przez międzynarodową organizację IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence, założoną przez grupę twórców i analityków rankingów szkół wyższych z całego świata. Traktujemy to jako wielkie wyróżnienie.

Najważniejszą kwestią w profesjonalnym przygotowaniu rankingu jest wcześniejsze ustalenie jasnych kryteriów, prawidłowe zebranie danych, rzetelne ich opracowanie oraz przejrzyste przedstawienie wyników. Staramy się spełniać wszystkie te wymagania.

Nad prawidłowością sporządzania rankingu czuwa Kapituła, której rolą jest ustalanie metodologii rankingu, nadzór nad procedurą jego przeprowadzania oraz zatwierdzenie i ogłoszenie wyników. Kapituła pracuje pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy to w istocie cztery rankingi odzwierciedlające różnorodność misji pełnionych przez główne grupy polskich uczelni. Są to:

= Ranking Uczelni Akademickich obejmujący wszystkie (z wyjątkiem artystycznych) szkoły wyższe w kraju, posiadające co najmniej uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.

= Ranking Uczelni Niepublicznych obejmujący uczelnie kształcące na poziomie co najmniej magisterskim.

= Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych.

Publikujemy także po raz kolejny:

= Ranking Kierunków Studiów, obejmujący w tym roku aż 70 głównych kierunków studiów.

Kapituła przyznaje też nagrody specjalne dla uczelni, które w analizowanym roku zanotowały szczególny postęp. W tym roku postanowiliśmy przyznać Nagrodę Awans 2020. Kto ja otrzyma – ogłosimy już 17 lipca.

Waldemar Siwiński

Prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy

Uwaga: Pełne wyniki rankingu opublikowane zostaną w miesięczniku edukacyjnym „Perspektywy”, a także pojawią się - tradycyjnie – już o północy z 16 na 17 lipca na platformie: www.ranking.perspektywy.pl

Bezpośrednia transmisja internetowa z uroczystej Gali Rankingu prowadzona będzie na stronie: www.perspektywy.pl – 17 lipca, początek o godz. 11:00.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt