MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Pierwszego września szkoły mają wrócić do tradycyjnego modelu nauczania – ogłosił w środę Dariusz Piontkowski, minister edukacji narodowej, w czasie konferencji prasowej w siedzibie MEN. Jednak przewidywane jest też funkcjonowanie szkół w trybie mieszanym czy zdalnym – lokalnie, regionalnie czy nawet na terenie całego kraju, gdy będzie taka potrzeba (jeśli wystąpi zagrożenie epidemiczne).

Minister Piontkowski zapewnił, że MEN robi wszystko, by dzieci i młodzież uczyli się w bezpiecznych warunkach. – Przygotowujemy rozwiązania: wytyczne sanitarne i rozwiązania prawne, które pozwolą odpowiednio zareagować i podjąć właściwe decyzje, gdy pojawi się ognisko zakażenia – stwierdził min. Piontkowski.

W czasie konferencji przedstawione zostały wytyczne dla szkół przygotowane wspólnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. – Na razie nie zakładamy obowiązku zasłaniania ust i nosa przez uczniów w czasie trwania zajęć lekcyjnych, nie zakładamy też odgórnego ograniczania liczby osób w klasach czy w szkołach. Jednak w szczególnych przypadkach, kiedy lokalnie czy regionalnie, a nawet na terenie całego kraju wzrośnie zagrożenie epidemiczne, mamy gotowe rozwiązania prawne dotyczące ograniczeń funkcjonowania szkół.

Wytyczne MEN dla szkół to ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją, wietrzeniem pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.

Dyrektorzy szkół i placówek na podstawie wytycznych mogą już przygotowywać wewnętrzne regulaminy lub procedury funkcjonowania szkoły i placówki w czasie epidemii. Do połowy sierpnia Główny Inspektor Sanitarny, w porozumieniu z MEN, opracuje szczegółowe rekomendacje postępowania dla powiatowych inspektorów sanitarnych w sytuacji wystąpienia na terenie szkoły ogniska zakażenia. Będą one uzależnione od stopnia zakażenia występującego na danym terenie i adekwatne do występujących okoliczności. Pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego będzie kluczowa dla dyrektora szkoły lub placówki i organu prowadzącego w przejściu na system kształcenia „mieszany” lub „zdalny (tzw. warianty B i C pracy szkoły i placówki). Czyli to nie dyrektor szkoły, ale inspektor sanitarny i organ prowadzący podejmować będą ostatecznie decyzję o przejściu szkoły na nauczanie mieszane lub całkowicie zdalne.

Minister zapewnił też, że przewidywane jest przesunięcie dużych środków unijnych (kilkadziesiąt milionów złotych) – za zgodą Komisji Europejskiej – na szkolenia dla nauczycieli, zakup sprzętu komputerowego dla szkół czy wreszcie na rozbudowę systemu informatycznego do kształcenia zdalnego (e-podreczniki.pl) tak, by znalazły się na niej wszystkie potrzebne funkcjonalności.

Pełna informacja i dokument z wytycznymi dla szkół na stronie MEN

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt