MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Największe polskie uczelnie już zadeklarowały, jak będzie wyglądać studiowanie po wakacjach. Uniwersytet Jagielloński i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie już w lipcu, a Uniwersytet Warszawski w pierwszym tygodniu sierpnia zadecydowały, że zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 będą się odbywały w trybie mieszanym.

Z kolei Szkoła Główna Handlowa w Warszawie prowadzić będzie kształcenie wyłącznie w trybie zdalnym, natomiast zarządzenie rektora dotyczące sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym ma zostać ogłoszone do 31 grudnia 2020.

Co oznacza tryb mieszany prowadzenia zajęć? W przypadku UJ ostateczna decyzja co do formy kształcenia należeć ma do władz poszczególnych wydziałów. A te do wyboru mają: wyłącznie tryb zdalny, kształcenie stacjonarne z elementami kształcenia zdalnego, a wreszcie kształcenie zdalne z elementami kształcenia stacjonarnego. Natomiast na studiach doktoranckich zajęcia mają być prowadzone wyłącznie w trybie zdalnym, wyjąwszy szczególne przypadki, kiedy potrzebne będzie przeprowadzenie zajęć na uczelni. Władze UJ zastrzegły też, że w przypadku zmiany poziomu zagrożenia epidemicznego będą na bieżąco podejmowały decyzje o przejściu wyłącznie na formę kształcenia zdalnego.

W zarządzeniu władz Uniwersytetu Warszawskiego z kolei czytamy, że wykłady w semestrze zimowym 2020/2021 mają być prowadzone wyłącznie online, natomiast zajęcia praktyczne – stacjonarnie, tyle że w małych grupach ćwiczeniowych. Jednocześnie przesunięto początek roku akademickiego na 15 października – założenie jest takie, że pierwsza połowa października ma zostać przeznaczona na dokończenie procesów rekrutacyjnych na uczelni.

Nieco dalej niż UW poszły władze Uniwersytetu Śląskiego – wykłady, lektoraty i laboratoria komputerowe mają się odbywać w trybie online, podobnie jak (z zastrzeżeniami dotyczącymi wybranych zajęć m.in. dla studentów I roku, by umożliwić ich lepszą adaptację na uczelni) ćwiczenia i zajęcia tutoringowe. Z kolei w formie kontaktowej mają być prowadzone laboratoria, ćwiczenia terenowe, praktyki i warsztaty.

Bardzo precyzyjne wytyczne podane zostały w zarządzeniu rektora AGH ogłoszonym już 9 lipca 2020. Określa się tam m.in. maksymalną liczebność grup studenckich na różnych typach zajęć stacjonarnych – np. na studiach I stopnia jest to: 24 osoby na ćwiczeniach audytoryjnych, zajęciach seminaryjnych, konwersatoriach, zajęciach praktycznych i warsztatowych, 12 osób na ćwiczeniach laboratoryjnych i na zajęciach terenowych, 20 osób na lektoratach. Co ciekawe, uczelnia określiła też maksymalne liczby studentów na zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość – na studiach I stopnia jest to np.: 30 osób na ćwiczeniach audytoryjnych, zajęciach projektowych, seminaryjnych, warsztatowych i konwersatoriach, 20 osób na lektoratach i 15 osób na zajęciach terenowych. Wykłady co do zasady mają być prowadzone zdalnie, choć możliwe jest także – w indywidualnych przypadkach – prowadzenie ich na uczelni.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie w zarządzeniu rektora Marka Rockiego z 31 lipca 2020 ogłosiła z kolei: „Zajęcia dydaktyczne ze studentami, doktorantami i słuchaczami studiów podyplomowych prowadzone są w formie kształcenia na odległość”.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt