MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Tegoroczne wyniki matur nie odbiegają w sposób znaczący od tego, co obserwowaliśmy w poprzednich latach – zapewnił na wtorkowej konferencji Dariusz Piontkowski, minister edukacji narodowej. Odsetek absolwentów liceów i techników, którzy z sukcesem zdali wszystkie egzaminy maturalne, wynosi 74,2 proc. To o 6 procent mniej niż rok temu.  

Minister Piontkowski, podsumowując oba tegoroczne egzaminy powszechne (egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny), stwierdził, że decyzja o ich przeprowadzeniu była dobra. – Dzięki temu nie tylko mogliśmy uzyskać porównywalne, miarodajne wyniki, które będą stanowić podstawę przy rekrutacji na wyższe etapy kształcenia, ale także wiemy już, że terminy egzaminów przesunąć się da. Dlatego też już podjęliśmy decyzję co do daty przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w 2021 roku: będzie to koniec maja 2021 – zdradził minister.

Szczegółowe dane dotyczące wyników matur przedstawił dr Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (zestawienie niżej). Jak zauważył: – Była to wprawdzie już szesnasta edycja egzaminu maturalnego w zmienionej formule (czyli: egzamin stanowi podstawę w procesie rekrutacyjnym na uczelnie), ale zarazem pierwszy egzamin tego typu. Wszak pierwszy raz w powojennej historii Polski egzamin przeprowadzony został w czerwcu, a nie w maju, pierwszy raz też odbył się bez egzaminów ustnych.

Dyrektor Smolik nie ukrywał, że przeprowadzeniu matur w tym roku towarzyszyły duże obawy – ze względu na trwające od 12 marca kształcenie zdalne powątpiewano, czy wyniki egzaminów okażą się zbliżone do lat poprzednich. – Jak pokazują liczby, te obawy i wątpliwości były zbyteczne, pomimo przeciwności maturzyści w tym roku poradzili sobie naprawdę dobrze.

Głębsza analiza wyników matury 2020 prowadzi jednak do kilku wniosków. Przykładowo w przypadku egzaminu z języka polskiego o ile w części testowej (pytania zamknięte) maturzyści uzyskali podobne wyniki jak w latach ubiegłych, o tyle w części z wypracowaniem było więcej bardzo słabych wyników (rzędu kilku punktów) niż w poprzednich latach. – Ta sytuacja może wynikać z faktu, że ci uczniowie po prostu nie przygotowali się z wybranej na ten rok lektury („Wesele” Wyspiańskiego). Nie stawiałbym znaku równości między pandemią a wynikami tegorocznych egzaminów.

Minister Piontkowski zauważył natomiast: – Słabsze wyniki mogą być efektem tego, co w ogóle uważamy za podstawowy mankament edukacji zdalnej, a mianowicie przy kształceniu na odległość nauczyciel ma mniej możliwości mobilizowania uczniów do nauki. I o ile w przypadku egzaminu ósmoklasisty tę rolę mogli przejąć rodzice, o tyle w przypadku maturzystów czasem widocznie zabrakło kogoś, kto by ich motywował.

Do 14 sierpnia maturzyści, którzy nie zdali egzaminu z jednego przedmiotu i mają prawo podejść do egzaminu poprawkowego, muszą złożyć odpowiednie oświadczenie (do pobrania ze strony CKE) do dyrektora macierzystej szkoły lub dyrektora OKE. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września o godz. 14.00.


Matura 2020 – wstępne wyniki

259 272 osób przystąpiło do egzaminu maturalnego

437 osób zdawało egzaminy ustne (ze względu na rekrutację na uczelnie zagraniczne)

74% zdających zaliczyło pozytywnie wszystkie egzaminy maturalne

17% zdających może zdawać egzamin poprawkowy

8,8% zdających nie zaliczyło 2 lub więcej egzaminów

52% średni wynik z języka polskiego

52% średni wynik z matematyki

71% średni wynik z języka angielskiego

Najwyższy odsetek zdanych egzaminów – województwa małopolskie, mazowieckie i podlaskie

Najniższy odsetek zdanych egzaminów – województwa warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie i zachodniopomorskie


Więcej: https://cke.gov.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt