MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Mówi się, że edukacja nigdy nie wychodzi z mody. Jest ona – jak mówią Anglosasi – golden bullet, który może posłużyć do rozwiązania wszystkich kluczowych problemów społecznych. Dzięki niej równamy szanse, podnosimy świadomość społeczną, kształtujemy postawy obywatelskie. Bez dobrze zaprojektowanej i właściwie realizowanej edukacji nie rozwinie się żadne społeczeństwo.

Kompetencje w tej dziedzinie są niezmiennie bardzo cenione i poszukiwane na rynku pracy. Studia pedagogiczne w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dają możliwość wypracowania tych kompetencji. Ponadto uczą one, w jaki sposób kompetencje te wykorzystywać w przyszłym życiu zawodowym. 

Edukacja jest przez nas rozumiana bardzo szeroko – jako proces kształtowania osobowości i postaw przez całe życie, od najwcześniejszych lat poczynając, a kończąc na wieku senioralnym. W trakcie studiów studenci przyswajają sobie zarówno wiedzę i umiejętności z dziedziny wychowania małego dziecka, jak i andragogiki, czyli dziedziny zajmującej się wychowaniem i samokształceniem ludzi dorosłych. Kierujemy się zasadą, że na uczenie się nigdy nie jest za późno.

Nasi studenci mogą specjalizować się w różnych, atrakcyjnych dziedzinach pedagogiki. Na stopniu licencjackim mają do wyboru dwa zakresy tematyczne: terapię pedagogiczną z elementami integracji sensorycznej, lub pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą. Z kolei na stopniu magisterskim są to: pedagogika szkolna oraz edukacja ustawiczna i zarządzanie w oświacie. W każdym z tych obszarów uczą doświadczeni i pełni pasji wykładowcy, którzy nierzadko wspierają swoją wiedzę własną praktyką zawodową. Poświadczeniem wysokiej jakości studiów pedagogicznych w SGGW jest wynik najnowszego Rankingu Kierunku Studiów „Perspektywy 2020”, w którym prowadzony przez nas kierunek Pedagogika zajął 8 miejsce w Polsce. Jeśli dodać do tego jeszcze przyjazną atmosferę oraz wspaniale wyposażany kampus, to Wydział Socjologii i Pedagogiki okazuje się wymarzonym miejscem do studiowania.

O trafności tych słów niechaj świadczy komentarz jednej z absolwentek kierunku Pedagogika: „Na Wydziale Nauk Społecznych (teraz Wydział Socjologii i Pedagogiki) przeżyłam cudowne 5 lat. Jest to miejsce, gdzie panuje niesamowita atmosfera, pracują najlepsi nauczyciele akademiccy, dla których nauczanie to pasja – zawsze pomocni i serdeczni. Dodatkowym atutem jest rozległy kampus, który o każdej porze roku wygląda przepięknie. Z całego serca polecam studia na tym Wydziale”.

Kierunek Pedagogika oferuje kształcenie zarówno w perspektywie humanistycznej, jak i społecznej. Kształcenie na tym kierunku ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje również aspekty takich dyscyplin jak psychologia, socjologia, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej. Studia pedagogiczne są regularnie modyfikowane tak, by zapewnić naszym absolwentom uzyskanie przygotowania pedagogicznego, umożliwiającego im później pracę w placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych.

Studenci kończący kierunek Pedagogika mogą starać się o podjęcie pracy w:

  • placówkach oświatowo-wychowawczych (szkoły, gabinety terapii pedagogicznej, świetlice),
  • ośrodkach pomocy społecznej,
  • instytucjach i stowarzyszeniach kulturalnych,
  • organizacjach społecznych i samorządowych,
  • instytucjach kulturalno-oświatowych.

Ralph Waldo Emerson twierdził, iż „pedagogika powinna być podróżą. Podróże kształcą, ale tylko ludzi wykształconych”.

„To tutaj, na SGGW – jak mówi pani dr Iwona Błaszczak, wicedyrektor Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW – studenci mają niepowtarzalną okazję odbycia takiej właśnie podróży, zdobywając przy tym bardzo rzetelne i solidne wykształcenie”.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt