MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Prof. Michał Kleiber odebrał z rąk ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua nominację na przewodniczącego Polskiego Komitetu do spraw UNESCO.

Prof. Kleiber obejmuje funkcję Przewodniczącego Komitetu w czasie, kiedy Polska jest członkiem Rady Wykonawczej UNESCO (kadencja 2019-2023), najważniejszego międzyrządowego organu zarządzającego tej organizacji.

Profesor Kleiber jest uczonym o międzynarodowej renomie w dziedzinie informatyki stosowanej. Posiada wszechstronne doświadczenie w obszarze zarządzania nauką – m.in. pełnił funkcje ministra nauki i informatyzacji oraz prezesa Polskiej Akademii Nauk. Najważniejszym obszarem jego pracy badawczej i dydaktycznej jest zastosowanie technik komputerowych w badaniach naukowych, technice i medycynie.

Polski Komitet ds. UNESCO jest organem opiniodawczo-doradczym Rady Ministrów w kwestiach dotyczących UNESCO. W jego skład wchodzą przedstawiciele resortów (na szczeblu sekretarzy/podsekretarzy stanu) zaangażowanych we współpracę z UNESCO oraz osoby reprezentujące środowiska naukowe i twórcze. Na czele Komitetu stoi przewodniczący powoływany na pięcioletnią kadencję.

Prof. Michałowi Kleiberowi, przewodniczącemu Kapituły Rankingu Szkół Wyższych Perspektyw, gratulujemy!

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt