MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Prawie jedna piąta (17,2 proc.) maturzystów 2020, którzy nie zdali jednego z egzaminów z jednego z przedmiotów w części pisemnej, miała prawo podejść do egzaminu poprawkowego. By zdawać ten egzamin, musieli do 14 sierpnia złożyć odpowiednie oświadczenie u dyrektora swojej szkoły lub dyrektora OKE. Egzamin przeprowadzony zostanie dzisiaj, 8 września, o godzinie 14.

W tym roku do matury przystąpiło 259 272 maturzystów. W związku z sytuacją epidemiczną egzamin był nietypowy – raz, że odbywał się w czerwcu, dwa, że zorganizowano tylko egzaminy pisemne. Mimo to jednak tylko w przypadku 74 proc. zdających egzamin zakończył się sukcesem – to aż o 6 proc. mniej niż przed rokiem. Tradycyjnie lepiej z egzaminami poradzili sobie uczniowie liceów (81,1 proc. maturzystów zdało) niż absolwenci techników (tylko 62,2 proc. zaliczyło pozytywnie wszystkie egzaminy). Tradycyjnie też najsłabiej wypadł egzamin z matematyki (zdało go 79 proc. maturzystów, podczas gdy w przypadku języka polskiego i najczęściej wybieranego języka obcego – angielskiego – było to po 92 proc. ogółu zdających).

8 września o godz. 14.00 zorganizowany będzie egzamin poprawkowy, wyniki maturzyści poznają do 30 września. Zdającym życzymy połamania piór!

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt