MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Estonia wymaga od uczelni, aby nadzorowały zagranicznych studentów w przestrzeganiu wymogu izolacji po przyjeździe do kraju. Szkoły wyższe są zaniepokojone przejęciem tej odpowiedzialności od opieki zdrowotnej. Jednocześnie nie mogą wszystkim zapewnić wolnych miejsc w akademikach. 

Studenci zagraniczni rozpoczynający studia muszą przebywać w izolacji przez 14 dni. Jest to problematyczne ze względu na fakt, że wolnych miejsc w akademiku jest niewiele, a studenci zagraniczni muszą starać się znaleźć tymczasowe zakwaterowanie na obowiązkową kwarantannę. Hendrik Voll, rektor ds. nauki na Politechnice w Tallinie oznajmił, że około jedna trzecia studentów zagranicznych będzie mieszkać w wiosce studenckiej lub w akademiku, a pozostali w wynajmowanych mieszkaniach.

Uczelnie starają się pozostawać w kontakcie ze swoimi studentami i informują ich, że w przypadku niespełnienia warunków zostanie nałożona na nich kara finansowa, mogą oni być deportowani lub stracić pozwolenie na pobyt.

- Poinformowaliśmy studentów i zapytaliśmy, kiedy przyjeżdżają, i posiadamy informacje o większości z nich, ale faktyczna odpowiedzialność za spełnienie wymogu izolacji spoczywa ostatecznie na nich - dodała Priit Reiska, prorektor Uniwersytetu w Tallinie.

Opr. MTA

Źródło: https://bnn-news.com/estonian-universities-concerned-about-responsibility-over-self-isolation-of-foreign-students-216353

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt