MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Przeglądając portale internetowe europejskich uniwersytetów, na pierwszy rzut oka można odnieść wrażenie, że nic się nie zmieniło. Te uczelnie, które mogą, chwalą się dobrymi miejscami w rankingach, eksponowane są strony z pięknymi widokami z kampusów, prezentowane są kierunki studiów. Pozornie życie na uczelni wygląda tak jak było. Ale wystarczy wejść na pasek lub baner ze słowem COVID-19, by dowiedzieć się, że bynajmniej nie jest tak jak było.

Uniwersytet Oxfordzki deklaruje: „cieszymy się, że na rozpoczęcie jesiennego semestru będziemy mogli powitać wszystkich studentów w Oxfordzie…”. Wystarczy jednak trochę pogrzebać na dalszych stronach, by dowiedzieć się, „że zajęcia będą dozwolone na miejscu tylko wówczas, jeśli nie można ich przeprowadzić na dystans. Nauka i sprawdziany, kiedy tylko to możliwe, mają być prowadzone na dystans”.  

Uniwersytet w Helsinkach natomiast zwraca uwagę, „że nie rekomenduje prowadzenia badań naukowych, które wymagają obecności osób spoza uniwersytetu”.

Politechnika Berlińska zaprasza Come to Berlin. Come to the TU Berlin!”, ale zaraz dodaje, że jej wykładowcy w jak najszerszym zakresie przygotowują zajęcia w trybie na odległość. Zaś zajęcia i seminaria będą odbywały się tylko w małych grupach.

Uniwersytet w Utrechcie zapowiada, że nauka odbywać się będzie głównie online i tylko 25% zajęć odbywać się będzie w budynkach uniwersyteckich.

Uniwersytet NOVA w Lizbonie zapowiada zajęcia w normalnym trybie „twarzą w twarz”, ale jednocześnie wydział medyczny uniwersytetu będzie bezpłatnie przeprowadzał badania na koronawirusa wszystkim studentom i nauczycielom akademickim.

Uniwersytet Boloński wprowadził dwutygodniowy system rotacyjny. W zajęciach „na żywo” uczestniczyć może tylko połowa studentów. Chęć udziału w nich studenci muszą zgłaszać mailowo do czwartku przed następnym cyklem dwutygodniowym. W piątek otrzymają z uniwersytetu informację, jak będą studiowali przez następne dwa tygodnie – na żywo, czy online.

Źródła

https://www.helsinki.fi/en/news/coronavirus-situation-at-the-university-of-helsinki

https://www.tu.berlin/studieren/themenportal-studieren/2020/wintersemester-20202021/

https://www.uu.nl/informatie-coronavirus

https://www.unl.pt/

https://unibo.it/

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt