MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Jak wynika z najnowszej publikacji Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji „Erasmus+, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Europejski Korpus Solidarności – raport 2019” program Erasmus+ cieszy się niezmiennie ogromną popularnością w Polsce. Mimo niepewności związanej z Brexitem, udało się płynnie wejść w nową dekadę.

Z Erasmus+ chętnie korzystają nie tylko studenci. Dzięki programowi nauczyciele akademiccy prowadzą zajęcia na uczelniach za granicą, a do uczelni przyjeżdżają zagraniczni wykładowcy. Ze szkoleń poza granicami kraju korzystają także pracownicy uczelni.

W 2019 roku na dofinansowanie samych tylko wymian w szkolnictwie wyższym przeznaczono w Polsce 73 476 632 euro. To o ok. 16% więcej w stosunku do 2018 roku. 61 859 299 euro  rozdysponowano na wyjazdy do krajów programu, a na wyjazdy do i przyjazdy z krajów partnerskich – 11 617 333 euro. Wyjazdy do krajów programu zorganizowały 254 instytucje z Polski - szkoły wyższe, instytuty PAN i dwa konsorcja uczelni.

W 2019 roku zakończyły się projekty mobilności realizowane od 2017 roku. W ramach współpracy z krajami programu dofinansowano 23 458 wyjazdów (ponad 15 tys. wyjazdów studentów i ponad 8 tys. wyjazdów pracowników). Od lat największą popularnością wśród studentów cieszą się organizacje z Hiszpanii, Niemiec, Portugalii, Włoch i Francji. Uczelnie o największej liczbie wyjazdów to: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytet Wrocławski. 40 szkół wyższych zorganizowało wyjazdy przynajmniej stu studentów. Pracownicy uczelni najczęściej wyjeżdżali do Hiszpanii, Włoch i Czech.

W ramach współpracy z krajami partnerskimi zorganizowano 3799 mobilności, z czego 1417 z Polski, a 2382 do Polski. Wśród nich przeważały mobilności pracowników. Studenci najczęściej wyjeżdżali do Serbii, Izraela i Rosji. Uczelnie w Polsce były chętnie wybierane przez studentów ukraińskich, serbskich i rosyjskich.

W 2019 roku wpłynęło 50 wniosków o dofinansowanie partnerstw strategicznych (6% więcej niż przed rokiem). Zwiększony budżet sektora umożliwił podpisanie aż 32 umów – najwięcej od początku programu Erasmus+, czyli od 2014 roku.

Znaczną część projektów rozpoczętych w 2019 roku stanowią przedsięwzięcia innowacyjne. Dotyczą one całkowicie nowej tematyki oraz metod i innych aspektów nauczania, które dotychczas nie pojawiały się w partnerstwach koordynowanych w kraju, a nawet w Europie.

Bardzo intensywnie promowano i wspierano polskie uczelnie uczestniczące w programie Erasmus+ podczas wydarzeń w kraju i za granicą. Uzyskały one również wsparcie merytoryczne.

Z raportem można zapoznać się na stronie http://czytelnia.frse.org.pl/erasmus-program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj-europejski-korpus-solidarnosci-raport-2019/

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt