MegaBaza edukacyjna Perspektywy®29 września 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Uniwersytetu Gdańskiego z udziałem prorektorów UG oraz przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej (UKW). Celem posiedzenia Rady było omówienie aktualnej sytuacji uczelni, związanej z rozpoczęciem roku akademickiego 2020/2021 oraz ustalenie harmonogramu działań zmierzających do jak najszybszego wyboru nowego rektora Uniwersytetu Gdańskiego.

Przewodniczący UKW przedstawił plan działań:

  1. Uchwalenie przez Uczelnianą Komisję Wyborczą szczegółowego harmonogramu wyboru Uczelnianego Kolegium Elektorów (UKE) właściwego do wyboru Rektora UG;
  2. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu Rektora przez Przewodniczącego UKE;
  3. Wyznaczenie przez Radę UG terminu zgłaszania kandydatów na Rektora;
  4. Wszczęcie procedury wyboru Rektora na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz postanowień Statutu i Ordynacji Wyborczej UG.

Jednocześnie zastępujący rektora prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Krzysztof Bielawski zwrócił się 1 października do społeczności akademickiej UG z apelem o dalszą pracę na dobre imię uczelni, podkreślając zarazem, że: “powinniśmy z zaistniałej sytuacji wyciągnąć na przyszłość daleko idące wnioski”

Pełna treść przesłania:   https://ug.edu.pl/news/sites

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt