MegaBaza edukacyjna Perspektywy®






Quod felix, faustum fortunatumque sit (oby to było szczęśliwe, sprzyjające i pomyślne).Startujemy do nowego roku akademickiego w maskach, w dystansie lub zdalnie. Po raz pierwszy też, bez wiedzy o dokładnej liczbie studentów, bo ze względu na przesunięcie egzaminu maturalnego, na wielu uczelniach wciąż trwa rekrutacja. Początek kadencji nowych rektorów upływa pod znakiem pandemicznych ograniczeń i dużej niepewności.

- Przychodzicie na uniwersytet, który jest otwarty i tolerancyjny – powiedział prof. Alojzy Nowak, nowy rektor Uniwersytetu Warszawskiego, zwracając się do studentów pierwszego roku. – Szanujemy się wzajemnie i dyskutujemy, bo wiemy doskonale, że nie ma jednej powszechnie obowiązującej prawdy.

Uroczystość inauguracji roku akademickiego tradycyjnie zamyka łacińska formuła wypowiadana przez rektora: quod felix, faustum fortunatumque sit oby to było szczęśliwe, sprzyjające i pomyślne. W roku akademickim 2020-2021 te życzenia są szczególnie znaczące.

Wiele uczelni zdecydowało się na tryb mieszany studiów i część zajęć odbędzie się zdalnie. (O formie prowadzenia zajęć ostatecznie decydują władze uczelni).

To, że nauczanie hybrydowe (mieszane) będzie przeważającym modelem dydaktyki podczas studiów w nowym roku akademickim, potwierdzają również wyniki ankiety, przeprowadzonej wśród uczelni przez Centrum Edukacji EFEKTY. W ramach ankiety odpowiedziało 135 przedstawicieli władz akademickich (82 proc. respondentów z uczelni publicznych i 18 proc. z uczelni niepublicznych).

Tryb mieszany zajęć zaleca uczelniom resort nauki. Ministerstwo nie dało co prawda odgórnych wytycznych, jak mają działać uczelnie - przygotowało jednak rekomendacje. Zaleca uczelniom prowadzenie części zajęć zdalnie (model mieszany), zmniejszenie liczebności grup i ustalenie planu zajęć tak, by w jednym miejscu nie gromadziło się wiele osób. Jeśli chodzi o praktyki, to uczelnia może zaproponować, w jaki sposób mogą być one odbywane i kiedy.

Trzymamy kciuki za studentów i wykładowców!

Perspektywy

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt