MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Inauguracja roku akademickiego ma swoją historyczną wartość i znaczenie, tymi słowami prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu podkreślił ważność uroczystości rozpoczynającej rok akademicki 2020/2021. Ze względu na sytuację epidemiczną panującą w kraju w ceremonii, która odbyła się 6 października 2020 r., udział osobisty wzięła ograniczona do minimum liczba członków wspólnoty akademickiej –  Prorektorzy, Dziekani i członkowie Senatu, natomiast pozostałe osoby mogły uczestniczyć w Inauguracji poprzez transmisję online.

Na wstępie przemówienia inauguracyjnego Rektor Uczelni prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz nawiązał do jubileuszu 150-lecia Wyższej Szkoły Rolniczej im. Haliny w Żabikowie podkreślając, że w tych trudnych i niepewnych czasach należy pamiętać o swoich korzeniach i wartościach przyświecających ich twórcom. „Ważne i budujące jest to, że nasza uczelnia wciąż dynamicznie się rozwija, kultywując tradycję i pamięć historii”- mówił Rektor UPP. 

Wymienił też najważniejsze zadania na nową kadencję, do których zaliczył utrzymanie silnej pozycji uczelni z tradycją sięgającą XIX wieku, prowadzenie kształcenia i badań naukowych na europejskim poziomie, rozwój uczelni nowoczesnej, realizującej innowacyjne badania, dobrze wyposażonej i uznanej na świecie. „Aby móc to realizować chciałbym kontynuować działania poprzedniej kadencji przy wprowadzeniu niezbędnych zmian, które pozwolą na stworzenie efektywnej struktury, odpowiednie zarządzanie i dialog, promowanie postaw aktywnych i sprzyjających tworzeniu zespołów badawczych, przy jednoczesnym doskonaleniu systemu zarządzania finansami i zrównoważonym rozwoju infrastruktury”. – Wskazywał w swym przemówieniu prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz. - „Powinniśmy być uczelnią sprawną administracyjnie, z wysoką aktywnością pracowników w pozyskiwaniu środków, zorientowaną na badania na światowym poziomie i promującą nowatorskie działania dydaktyczne. Nieodzownym czynnikiem powodzenia tej misji jest entuzjazm i aktywność wszystkich grup kadry akademickiej. Będziemy starali się tworzyć dobre warunki rozwoju i wzrostu kompetencji naszych pracowników oraz zachęcać do pracy obiecujących kandydatów z grona absolwentów i młodych adeptów nauki”- dodał.

Kierując swoje słowa do studentów i doktorantów Rektor wyraził dumę z ich osiągnięć naukowych, sportowych i artystycznych oraz zaangażowania w sprawy Uczelni, życząc jednocześnie wytrwałości w zdobywaniu wiedzy oraz rozwijaniu swoich pasji. „Zrobimy wszystko, aby wyposażyć Was w odpowiednią wiedzę, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne, abyście byli dobrze przygotowani do ciągle rosnących wymagań rynku pracy” – powiedział na zakończenie Rektor.

Przy zachowaniu reżimu sanitarnego inauguracji tradycyjnie towarzyszyła immatrykulacja studentów pierwszego roku reprezentujących wszystkie Wydziały Uczelni. Na zakończenie wykład inauguracyjny pt. „Czy polskie rolnictwo może zastąpić planowane elektrownie atomowe?” wygłosił prof. dr hab. Jacek Dach, Kierownik Pracowni Ekotechnologii Katedry Inżynierii Biosystemów Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Naukę na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w nowym roku akademickim rozpoczyna niemalże 8000 studentów. Ze względu na trwającą epidemię większość zajęć prowadzona jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W formie stacjonarnej odbywać będą się zajęcia dydaktyczne wymagające dostępu do specjalistycznej infrastruktury, praktyki zawodowe, zajęcia terenowe, laboratoryjne, kliniczne oraz badania naukowe umożliwiające przygotowanie prac dyplomowych.

Zapis Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021 Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jest dostępny na kanale YouTube Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt