MegaBaza edukacyjna Perspektywy®Galopująca pandemia sprawia, że wszyscy żyjemy w innych, niż jeszcze przed miesiącem, realiach. Przed wyzwaniem stanęli zarówno studenci, jak i wykładowcy. To z czym społeczność akademicka będzie musiała się zmierzyć w nowym roku akademickim wypunktowali rektorzy w swoich inauguracyjnych wystąpieniach. Na szczęście nie brakuje w nich pewnej dozy optymizmu.

Podczas inauguracji nowego roku akademickiego rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Zbigniew Gaciong podkreślił, że "w dobie pandemii bezpieczne nauczanie jest wyzwaniem". Uczelnia nie rezygnuje całkowicie z zajęć praktycznych, „ponieważ nie ma nauki medycyny bez bezpośredniego kontaktu z pacjentem". Uczelnia przygotowała zestaw wytycznych dotyczących bezpieczeństwa podczas zajęć. Rektor poinformował, że istniejące w WUM centrum zostanie rozbudowane w jak najszybszym czasie. Nacisk w programie studiów zostanie położony na właściwe komunikowanie się z pacjentem.
Pełna treść wystąpienia .pdf

Blisko 1 650 studentów pierwszego roku rozpoczęło naukę w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. W swoim wystąpieniu, rektor prof. Marcin Gruchała zaznaczył, że uniwersytet realizuje działania w oparciu o rzetelną wiedzę medyczną i że w środowisku naukowym, a zwłaszcza wśród członków społeczności uczelni medycznej nieakceptowalne jest negowanie istnienia wirusa SARS-CoV-2 i pandemii. Zdaniem rektora znaczącym krokiem na drodze tworzenia gdańskiego ośrodka akademickiego jest powołanie Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim i Politechniką Gdańską. - Zacieśnienie naszej dotychczasowej dobrej współpracy pozwoli jeszcze intensywniej i efektywniej wykorzystać wzajemny potencjał w zakresie prac naukowych, badawczych, dydaktycznych i rozwojowych. Jestem przekonany, że dzięki takim decyzjom wkrótce z sukcesem będziemy mogli konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie – powiedział prof. Gruchała.
Pełna treść wystąpienia video

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie zainaugurowała już 102. rok akademicki. Nauka na uczelni będzie się odbywać w trybie mieszanym. Nowy rektor AGH prof. Jerzy Lis powiedział, że uczelnia wyszła z trudnego czasu obronną ręką, dostosowując się również się nowej rzeczywistości i pracy zdalnej. Jego zdaniem, kondycja uczelni jest bardzo dobra: „Uzyskaliśmy status uczelni badawczej, poprawiliśmy miejsca w międzynarodowych rankingach, a nasz budżet jest stabilny przy realizacji wielu dużych inwestycji”. AGH będzie działać, jak dotychczas, w bliskich relacjach z przemysłem, odpowiadając na potrzeby gospodarcze i społeczne.
Pełna treść listu Rektora

Na Politechnice Śląskiej w Gliwicach studia na pierwszym roku rozpoczyna ponad 5700 studentów na 52 kierunkach. W przemówieniu inauguracyjnym rektor PŚl. prof. Arkadiusz Mężyk zaznaczył, że "Politechnika Śląska to uczelnia otwarta na współpracę wewnętrzną i zewnętrzną, nowoczesna i ambitnie dążąca do doskonałości naukowej”. Każdy kierunek na Politechnice Śląskiej został dostosowany do jednej z trzech form systemu mieszanego: na odległość, pośredni lub kontaktowy. Ich dobór jest zależny od wymiaru zajęć kontaktowych (ilości godzin) w stosunku do całkowitej liczby godzin dydaktycznych w danym semestrze.
Pełna treść wystąpienia video

Uniwersytet Jagielloński rozpoczął 657. rok akademicki. Rektor UJ prof. Jacek Popiel zaznaczył, że uczelnia dobrze poradziła sobie z warunkami, które narzucił COVID-19. Mimo że decyzje o zmianie sposobu funkcjonowania uczelni musiały być podejmowane błyskawicznie, udało się jednak zrealizować większość zaplanowanych zadań dydaktycznych, badawczych i administracyjnych. - Czas pandemii przywrócił wiarę w naukę i badania, przywrócił wiarę w sens inwestowania w naukę – powiedział rektor Popiel.
Pełna treść wystąpienia video

Podczas inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim, rektor prof. Alojzy Z. Nowak zaznaczył, że UW jest instytucją otwartą i tolerancyjną. – Przychodzą Państwo na Uniwersytet Warszawski, który patrzy w przyszłość. Nasza uczelnia w tym świecie turbulencji chce być oazą spokoju. Zależy nam na tym, aby studenci, doktoranci i pracownicy mieli tu poczucie bezpieczeństwa, własnego rozwoju, dobrze wypełnionych obowiązków, wpływania na rzeczywistość w Polsce i za granicą. Te warunki chcemy Państwu stworzyć – powiedział prof. Alojzy Z. Nowak. Uczelnia wypracowała podczas ostatnich miesięcy nowe mechanizmy i rozwiązania, które powinny pozwolić pomóc wszystkim wejść w nowy rok akademicki łatwiej i sprawić, że będzie on efektywny.
Pełna treść wystąpienia video

O wartościach mówiła także rektorka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Bogumiła Kaniewska. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że uniwersytet to "piękna wspólnota ludzi wolnych i odpowiedzialnych, realizujących wspólne cele: prowadzenie badań, kształcenie młodych ludzi i działanie na rzecz otoczenia".  Jednocześnie zapewniła, że poznańska uczelnia będzie stać na straży wolności, autonomii uczelni, prawa do badań, wartości takich jak poczucie odpowiedzialności, społeczna wrażliwość.  - Wierzę w uniwersytet, który nigdy nie był i nigdy nie będzie korporacją, fabryką punktów – nie można zarządzać nim technokratycznie ani autorytarnie. Nie funkcjonujemy w odosobnieniu – autonomia jest nam potrzebna nie do izolacji, nie po to, by zamknąć się w wieży z kości słoniowej z dala od świata i zanurzyć w abstrakcyjnych rozmyślaniach, oderwanych od rzeczywistości – mówiła prof. Kaniewska.
Pełna treść wystąpienia video

Nowy rok akademicki będzie taki, jak go wykreuje społeczność akademicka. Pewne jest, że mimo przeciwności związanych z epidemią życie uniwersyteckie będzie toczyć się dalej…

Vivat Academia, vivant Professores!

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt