MegaBaza edukacyjna Perspektywy®Tuż przed rozesłaniem tydzień temu poprzedniego Newslettera Akademickiego nasz grafik wmontował w główne zdjęcie (z inauguracji na PW) krzywą zachorowań z 2 października, gdyż była obawa, że zaczyna ona wchodzić we wzrost wykładniczy. Niestety, intuicja go nie zwiodła – w piątek 2 października odnotowano 2297 nowych zachorowań, a w piątek 9 października jest ich 4739. Oznacza to, że trzeba ogłosić Alert dla uczelni. Na Politechnice Wrocławskiej już to zrobiono!

Od piątku zajęcia na Politechnice Wrocławskiej prowadzone w trybie stacjonarnym zostaną tymczasowo zamienione na zajęcia zdalne - poinformował w czwartek rektor uczelni. Powodem decyzji jest znaczny przyrost zakażeń koronawirusem na Dolnym Śląsku.

"W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną podjąłem decyzję, że od piątku, czyli 9.10.2020 r. do niedzieli, 18.10.2020 r. włącznie wszystkie zajęcia prowadzone w trybie stacjonarnym zostają zamienione na zajęcia zdalne” - poinformował w czwartek wieczorem w komunikacie rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Arkadiusz Wójs.

W nowym roku akademickim zajęcia dydaktyczne na Politechnice Wrocławskiej realizowane były w formie hybrydowej, czyli zarówno zdalnej, jak i tradycyjnej. Stacjonarnie odbywały się przede wszystkim laboratoria, zajęcia wf i lektoraty.

Rektor zaznaczył, że decyzja, które zajęcia zostaną przywrócone w formie stacjonarnej od 19 października zostanie ogłoszona do 16 października, z uwzględnieniem w pierwszej kolejności studentów i grup realizujących prace dyplomowe.

- Proszę jednocześnie pamiętać, że decyzja o przeniesieniu wszystkich zajęć w tryb zdalny nie oznacza zamknięcia uczelni. Sytuacja jest trudna dla całej społeczności Politechniki Wrocławskiej – podkreślił.

W czwartek w województwie dolnośląskim odnotowano 258 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, co stanowi najwyższy dobowy przyrost zakażeń w regionie. W sumie do tej pory Covid-19 zdiagnozowano u 6154 mieszkańców województwa, z czego 4307 wyzdrowiało.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Specjalne Zarządzenie w sprawie działania Uniwersytetu w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w semestrze zimowym  określa warunki pracy dydaktycznej i naukowej, sposób organizacji pracy administracji.

Jak stwierdziła prof. Bogumiła Kaniewska, nowa rektor UAM: staramy się nie ograniczać pracy uczelni, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo pracownikom, studentom i doktorantom. Niestety, pojawiły się na UAM pierwsze przypadki zachorowań na koronawirusa. Spowodowało to konieczność wprowadzenia pewnych obostrzeń w funkcjonowaniu uczelni. Często zalecenia te – mierzenie temperatury, zamknięcie niekontrolowanych wejść do budynków, praca rotacyjna, konieczność noszenia maseczek – utrudniają nam codzienne funkcjonowanie czy zmieniają przyzwyczajenia. Są one jednak niezbędne, by zapewnić nam wszystkim bezpieczeństwo, by – na tyle, na ile to możliwe – zatrzymać postęp zakażeń w naszej uczelni. Wierzę, że wszyscy rozumiemy wagę tych zaleceń i będziemy się do nich stosować. Musimy być także przygotowani na czasowe zamykanie niektórych budynków uniwersyteckich oraz przenoszenie pracy w tryb zdalny – takim restrykcjom podlega w tej chwili Centrum Zaawansowanych Technologii oraz Wydział Chemii. Szybkie reagowanie na nowe przypadki zachorowań wymaga prowadzenia ewidencji osób znajdujących się danego dnia w budynku. Dzięki tym danym będziemy mogli skutecznie działać w przypadku nowych zakażeń, informując Państwa pracowników, studentów i doktorantów o występujących zagrożeniach i kierując – w uzasadnionych przypadkach – na kwarantannę.

Politechnika Warszawska

Proces dydaktyczny realizowany jest w systemie mieszanym. Zajęcia, takie jak np. wykłady, powodujące największe skupienie osób w jednym miejscu oraz ich przemieszczenie w ciągach komunikacyjnych, będą prowadzone w formie zdalnej. Formułę pozostałych zajęć zaplanowano z uwzględnieniem różnic w trybach kształcenia dostosowanych do wymagań poszczególnych wydziałów, kierunków i etapów cyklu dydaktycznego.

Tryb zdalny: zajęcia wszystkich przedmiotów prowadzone zdalnie, z wykorzystaniem narzędzi do komunikacji przez Internet. Zajęcia stacjonarne prowadzone w minimalnym zakresie (do 5% ogólnej liczby godzin), wyłącznie w sytuacjach, które powodowałyby uniemożliwienie zakończenia cyklu kształcenia w wymaganym czasie. W tym trybie obecność studentów na uczelni nie jest wymagana (poza wskazanym dla wybranych grup minimalnym, określonym czasem).

Tryb zdalny mieszany: przeważająca liczba przedmiotów prowadzona w trybie zdalnym. Zajęcia stacjonarne (do 20% ogólnej liczby godzin) prowadzone dla przedmiotów o kluczowym znaczeniu dla kierunku kształcenia, integrujących wiedzę i pozwalających najefektywniej skorzystać z kontaktu bezpośredniego. W tym wariancie możliwe jest blokowanie zajęć w celu zmniejszenia liczby kontaktów między osobami przebywającymi na uczelni. W tym trybie szczegółowe wymagania dotyczące obecności studentów na uczelni zostaną sformułowane przez wydziały.

Tryb stacjonarny mieszany: wykłady, zajęcia dla dużych grup oraz inne formy kształcenia, gdzie nie występuje potrzeba aktywnego kontaktu interpersonalnego – prowadzone zdalnie. Wszystkie pozostałe zajęcia, gdzie możliwe jest zachowanie reżimu sanitarnego, prowadzone są w formie stacjonarnej. W tym trybie konieczna jest stała obecność studentów na uczelni.

Politechnika Łódzka

- Każda decyzja związana ze sposobem działania Politechniki Łódzkiej podejmowana jest z dostosowaniem do bieżącej, wciąż dynamicznej, sytuacji epidemicznej w kraju i na świecie – napisał w liście do studentów i pracowników uczelni prof. Krzysztof Jóźwik, nowy rektor PŁ. -  Naszą wspólnotę tworzą mieszkańcy różnych regionów Polski oraz części świata. Prowadzimy rozległą współpracę międzynarodową z partnerami z kilkudziesięciu krajów, a ponieważ obrona przed koronawirusem jest globalnym wyzwaniem, to powrót do aktywności sprzed pandemii będzie stopniowy. Czując odpowiedzialność za zdrowie i życie członków społeczności akademickiej, a także ich bliskich, zdecydowaliśmy o mieszanym sposobie pracy w PŁ.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia dydaktyczne w Politechnice Łódzkiej dla wszystkich form i poziomów kształcenia będą realizowane w sposób mieszany, tzn. zarówno poprzez bezpośredni kontakt z prowadzącymi zajęcia na terenie uczelni, jak i z wykorzystaniem metod oraz narzędzi kształcenia na odległość.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt