MegaBaza edukacyjna Perspektywy®Rektor Politechniki Łódzkiej prof. Krzysztof Jóźwik został jednomyślnie wybrany przewodniczącym Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych.

W czwartek 15 października odbyło się zdalne posiedzenie Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych. Było to pierwsze spotkanie w nowej kadencji władz rektorskich. Wzięli w nim udział także rektorzy, którzy zarządzali uczelniami przez ostatnie cztery lata.

Rektor Politechniki Łódzkiej prof. Krzysztof Jóźwik został jednomyślnie wybrany przewodniczącym Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych. Tuż po wyborze rektor-przewodniczący KRŁUP powiedział

- Będę spotykał się z rektorami regularnie, co najmniej raz w miesiącu. Najważniejszym naszym zadaniem jest prowadzenie współpracy, tak aby Łódź Akademicka mówiła jednym głosem. Oczywiście, zachowując swoją odrębność, chcemy stanowić grono, które działać będzie na rzecz wspólnych działań i reprezentowania naszych celów i zadań w środowisku naukowym - w Polsce i na świecie - oraz wobec otoczenia gospodarczego. Konferencja skupia uczelnie o różnej wielkości, ale głos każdego rektora jest dla nas równie ważny. Chcemy podejmować inicjatywy, które jeszcze bardziej wzmocnią łódzkie uczelnie publiczne, a także Łódzkie Towarzystwo Naukowe i Łódzki Oddział Polskiej Akademii Nauk.

Gratulujemy Magnificencjo!

Perspektywy

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt