MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Wybory nowego rektora Uniwersytetu Gdańskiego będą pojedynkiem prorektorów: prof. Krzysztofa Bielawskiego, prorektora pełniącego obowiązki rektora UG i prof. Piotra Stepnowskiego, byłego prorektora UG, aktualnie dyrektora Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita i przewodniczącego Rady ASP w Gdańsku. Głosowanie odbędzie się 23 listopada, poprzedzi je seria spotkań online z kandydatami na tę zaszczytną funkcję.

Prezentujemy, w kolejności alfabetycznej, sylwetki obu kandydatów.

Krzysztof Bielawski: Czuję się człowiekiem Uniwersytetu

Prof. dr hab. Krzysztof Piotr Bielawski jest biotechnologiem, specjalistą w zakresie diagnostyki molekularnej zakażeń wirusowych i nowotworów.

Jest absolwentem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego, studia ukończył w roku 1985. Rozwijał swą karierę akademicką na UG jako asystent, adiunkt (1999-2007), profesor nadzwyczajny (2007-2011) i profesor zwyczajny (od 2011 roku).W sumie z macierzystą uczelnią jest związany od 40 lat. Jego indeks Hirscha wynosi 22. Aktualnie jest Prorektorem ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Gdańskiego pełniącym obowiązki rektora po rezygnacji dr hab. Jerzego Gwizdały.

- Czuję się człowiekiem Uniwersytetu – podkreśla prof. Bielawski. - . Fascynuje mnie zawierająca się w nim różnorodność dyscyplin, mnogość naukowych stylów, i to, jak całe bogactwo myśli oplata się wokół siebie i przenika niczym nici tworzące podwójną helisę DNA, tworząc nową jakość. Uprawiając naukę i prowadząc działalność „użyteczną” zawsze z szacunkiem chylę czoło przed nauką prowadzoną dla samej badawczej pasji, niespieszną, wymykającą się presji czasu i konieczności spełnienia pewnych oczekiwań, naukę o potencjale humanistycznym i kulturotwórczym. Piękno Uniwersytetu tkwi w tym, że jest w nim miejsce dla wszystkich.

Wystąpienie kandydata można znaleźć pod linkiem:
https://www.facebook.com/100014622275959/videos/982278315602902

Program wyborczy prof. Bielawskiego nosi tytuł „7 pięter rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego”
https://krzysztofbielawski.pl

 

Piotr Stepnowski: Postanowiłem wystartować w tych wyborach, najważniejszych wyborach Rektora od lat w Naszym Uniwersytecie

Prof. dr hab. Piotr Stepnowski jest absolwentem III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni. Od początku kariery akademickiej związany jest z Uniwersytetem Gdańskim, na którym ukończył studia na międzywydziałowym kierunku Ochrona Środowiska w 1995. Odbył staże naukowe w Uniwersytecie w Lund, Centrum Badań Morza ENEA w La Spezia oraz w Uniwersytecie w Bremie. W 2010 uzyskał tytuł profesora nauk chemicznych.

Był dziekanem Wydziału Chemii UG i prorektorem ds. Nauki i Współpracy z zagranicą UG w kadencji 2016-2020. Jego indeks Hirscha wynosi 49.

- Uważam, iż rektor winien podejmować przemyślane i odważne decyzje, sprawy dotyczące Uczelni wytrwale negocjować, być osobą otwartą na ludzi i ich pomysły, skutecznie budować prestiż Uniwersytetu z zachowaniem najlepszych europejskich tradycji akademickich – mówi prof. Stepnowski.

O swoim programie wyborczym kandydat mówi: https://www.youtube.com

Program wyborczy prof. Stepnowskiego zawiera się w pięciu rozdziałach: 1. Kapitał ludzki, 2. Zarządzanie i organizacja, 3. Kształcenie i umiędzynarodowienie, 4. Badania naukowe, 5. Studenci, doktoranci, kultura i sport. Prof. Stepnowski zwraca w nim uwagę m.in. działania na rzecz poprawy pozycji uczelni w rankingach uniwersytetów oraz wspieranie inicjatyw w zakresie umiędzynarodowienia kształcenia.

Pełny program: https://piotrstepnowski.pl/program

Wybory odbędą się 23 listopada 2020 r. Kalendarz wyborczy, programy kandydatów oraz wszystkie informacje dot. wyborów na Uniwersytecie Gdańskim znajdują się na stronie: https://ug.edu.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt