MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


19 listopada 2020 r. odbędzie się konferencja online organizowana przez Scholars at Risk (SAR) – międzynarodową sieć instytucji i osób, których misją jest ochrona naukowców i promowanie wolności akademickiej. W czasie konferencji (prowadzonej w języku angielskim) poznamy m.in. wnioski rocznego raportu monitorującego Free to Think 2020.

Wirtualna konferencja obejmie sześć sesji panelowych, podczas których omówione zostaną przypadki poszczególnych państw przedstawionych w raporcie (Chiny i Hongkong, Jemen, Indie, Turcja oraz ostatnie wydarzenia w Europie).

W czasie konferencji przyznana zostanie nagroda Odwaga do Myślenia SAR 2020 – zgodnie z regulaminem wyróżnienie jest przyznawane osobie lub grupie, które osobiście doświadczyły zagrożeń lub które pracowały, aby pomóc zagrożonym społecznościom, lub tym, którzy pracują nad promowaniem szerszego zrozumienia i poszanowania wolności akademickiej i wartości pokrewnych.

Więcej o konferencji (m.in. program): https://www.scholarsatrisk.org.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt