MegaBaza edukacyjna Perspektywy®






Sieć JPI Urban Europe ogłosiła przygotowania do nowego konkursu na międzynarodowe, interdyscyplinarne projekty badawcze odpowiadające na wyzwania współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych. Konkurs ENUTC Call 2021 zostanie ogłoszony w styczniu 2021 r.

Jednocześnie sieć JPI Urban Europe zaprasza naukowców i innych interesariuszy do udziału w konsultacjach społecznych w zakresie uszczegółowienia planowanych tematów konkursu, tj:

  • Urban circular economies;
  • Community-based developments and urban innovation ecosystems;
  • Robust and resilient urban infrastructure and built environment.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej sieci JPI Urban Europe.

Zapowiedź konkursu ma charakter informacyjny. Szczegółowe warunki zostaną określone w treści oficjalnego ogłoszenia o konkursie.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt