MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Po dziesięciu tygodniach negocjacji Parlament Europejski i Prezydencja Rady UE osiągnęły porozumienie w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych (MFF 2021-2027). Parlament Europejski uzyskał łączną kwotę 16 miliardów euro na sztandarowe programy UE, w tym Erasmus + i Horizon. 

Na ostatnim szczycie, który odbył się w lipcu w Brukseli, wszyscy przywódcy UE uzgodnili, że całkowity budżet wyniesie 1824,3 mld euro. Zgodnie z komunikatem prasowym wydanym przez Parlament Europejski, negocjatorzy budżetu Parlamentu Europejskiego zabezpieczyli dodatkową kwotę 16 miliardów euro, która będzie przeznaczona na wzmocnienie flagowych programów UE, a także na ochronę obywateli przed pandemią koronawirusa.

Negocjatorzy ds. budżetu PE uzgodnili plan działania mający pomóc we wprowadzeniu nowych zasobów własnych na następne siedem lat, który został włączony do „Porozumienia międzyinstytucjonalnego”.

Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów (EUA) wyraziło poparcie dla działań Parlamentu Europejskiego. „Chociaż dzisiejszy wynik wciąż nie jest w stanie sprostać obecnym wyzwaniom, EUA z zadowoleniem przyjmuje informację o priorytecie, jaki został nadany Horizon Europe. To także pozytywny sygnał, że programy rozpoczną się w terminie” - czytamy w komunikacie wydanym przez EUA.

Trzy instytucje będą się regularnie spotykać w celu oceny realizacji środków udostępnionych na podstawie art. 122 w zakresie wydatkowania środków unijnych Next Generation EU. Parlament wraz z Radą UE będą sprawdzać, czy nie ma odstępstw od wcześniej uzgodnionych planów.

Opr. MTA

Źródło: www.schengenvisainfo.com

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt