MegaBaza edukacyjna Perspektywy®Nikodem jest aktywistą społecznym, autorem wielu projektów realizowanych w ramach warszawskiego budżetu obywatelskiego, Nikola i Wiktoria to siostry uprawiające karate, medalistki Mistrzostw Polski; Karolina jest dyrygentką chóru i pianistką, a  dr n.med. Paweł Salwa, twórca Polskiego Centrum Urologii Robotycznej, to jeden z czołowych operatorów robota da Vinci w Europie. Co ich łączy? Są laureatami stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Warto brać z nich przykład!

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II są jednym z najstarszych samorządowych programów stypendialnych w Polsce. W ciągu 15 lat jego trwania m.st. Warszawa przyznało ponad 9000 stypendiów uczniom i studentom. Bohaterami kampanii są obecni i byli laureaci stypendium. Ich historie pokazują, że poprzez udział w programie, młodzi otrzymują coś więcej, niż tylko wsparcie finansowe – mają szansę na rozwój indywidualnych pasji, działanie we wspólnocie i współtworzenie społeczności ludzi zaangażowanych w kształtowanie przyszłości Warszawy.

- Choć wyjątkowe zdolności wyrastają z potencjału dziecka, to ich rozwój i realizacja wymagają sprzyjających warunków środowiskowych. Czasem przejawiają się od najmłodszych lat, ale bywa, że dopiero spotkanie z jakimś człowiekiem, wzięcie udziału w pewnym wydarzeniu czy przedsięwzięciu działa jak iskra uruchamiająca uśpione dotąd możliwości – komentuje psycholog dr Aleksandra Piotrowska. – Co bardzo ważne, dzieci o wyjątkowych zdolnościach czy pasjach rodzą się we wszystkich kręgach i rodzinach. Niestety nie wszystkie wzrastają w warunkach umożliwiających rozkwit i urzeczywistnienie w pełni ich potencjałów i możliwości. W naszym wspólnym interesie (bo przecież dzięki swoim zdolnościom podnoszą jakość nie tylko własnego życia) jest ich wspieranie.

Dla zaangażowanych

Celem stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II jest dobrze ukierunkowane wsparcie dla utalentowanej młodzieży uczącej się i studiującej w Warszawie, by bez przeszkód mogła rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Warunkiem ubiegania się o stypendium, poza pobieraniem nauki w Warszawie, jest uzyskanie odpowiedniej średniej ocen na koniec ostatniego roku szkolnego lub akademickiego oraz średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekraczający określonej wysokości. W 2020 roku była to kwota 1700 zł netto na członka rodziny. Kluczowe jest też ponadprzeciętne zaangażowanie kandydatów w naukę, sport, sztukę lub działalność społeczną.

Każdego roku nabór wniosków o stypendium prowadzony jest w dwóch etapach: pod koniec czerwca i w lipcu – dla uczniów oraz we wrześniu i na początku października – dla studentów.

- Warszawa jest miastem hojnie wspierającym młodych i wrażliwym na ich potrzeby. Od lat  bardzo świadomie i konsekwentnie stawiającym na młodych – mówi Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady m.st. Warszawy. Dzięki stypendiom m.st. Warszawy pomagamy określać młodym cele i stymulujemy ich rozwój osobisty i zawodowy tak, by te cele były osiągalne i osiągane. Stypendia są nie tylko uhonorowaniem za dokonania, którymi zgłaszający mogą się wykazać mając 10, 15 czy 20 lat, ale pomagają również młodym określić, kim są i kim zamierzają być, otwierają im drzwi, by mogli sięgać po więcej.

W latach 2005-2020, dzięki środkom finansowym uchwalanym przez Radę Warszawy przyznano przeszło 9 000 stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Na ten cel miasto przekazało już niemal 39 mln zł. W tym roku szkolnym i akademickim stypendia przyznano ponad 250 osobom. -  Wszystkim stypendystom i stypendystkom m.st. Warszawy im. Jana Pawła II życzę, by mieli szeroko rozpostarte skrzydła i by niosły ich one pozwalając sięgać coraz wyżej  - mówi Ewa Malinowska-Grupińska.

Przyszłość jest w ich rękach

Inauguracja programu stypendialnego odbywa się corocznie w grudniu. Wówczas stypendyści otrzymują list gratulacyjny od Prezydenta Warszawy i poznają ofertę programu stypendialnego w danym roku szkolnym czy akademickim. W pracy ze stypendystami największy nacisk kładzie się na wykształcenie umiejętności społecznych, współpracy, dzielenia się dobrem i własnymi oryginalnymi pomysłami. Nieważne, czy będzie to tworzenie gry miejskiej, czy pomoc dzieciom z ośrodków socjoterapeutycznych – chodzi  o budowanie więzi, o tworzenie wspólnoty. 

W tej edycji wyjątkowo, ze względu na obostrzenia epidemiczne, wydarzenie będzie realizowane w formule online na Facebooku stypendiów  (https://pl-pl.facebook.com/stypendiajp2).

- Obecny system rekrutacyjny do szkół nie promuje znaczenia zaangażowania, współpracy. Przy rekrutacji do liceów i techników trzy punkty za aktywność społeczną niewiele znaczą wobec 
punktów za wysokie wyniki w nauce i „czerwony pasek”, tytuł laureata itp. Doskonale rozumiem, dlaczego młodzi ludzie koncentrują się częściej na indywidualnym rozwoju, a następnie – na osiąganiu indywidualnych sukcesów zawodowych –
mówi Sylwia Żmijewska-Kwiręg, Dyrektorka Programowa i Członkini Zarządu Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dlatego stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II, które wyróżniają uczniów za osiągnięcia nie tylko na polu artystycznym, naukowym czy sportowym, ale także społecznym, są bardzo cenną inicjatywą. Doceniają tych uczniów i te uczennice, którzy są motorami szkolnych lub lokalnych działań społecznych, niekoniecznie mając podobne osiągnięcia w sferze naukowej.

Przyszłość Warszawy leży w rękach młodych ludzi, którzy, dzięki wsparciu Urzędu Miasta, mają szansę przygotować się do odpowiedzialnych zadań w przyszłości. Stypendia to nie tylko pomoc finansowa, ale także autorski program edukacyjny, który umożliwia jego uczestnikom wszechstronny rozwój, zapewnia możliwość realizowania własnych pomysłów, pobudza do podejmowania nowych wyzwań i stawiania sobie ambitnych celów oraz uczy funkcjonowania we wspólnocie.

Mówią stypendyści

Karolina: Inspiruję się energią miasta i różnorodnością jego dźwięków. Chcę dzielić się z Wami moją muzyką.

Nikodem: Zmieniam świat, troszcząc się o najbliższe otoczenie – moją ulicę, podwórko, dzielnicę. Marzę o Warszawie, w której każdy głos się liczy i ma wpływ na rzeczywistość.

Więcej informacji:
https://www.centrumjp2.pl/stypendia-ktore-tworza-przyszlosc-warszawy
https://www.centrumjp2.pl/stypendia/

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt