MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


11 grudnia 2020 r. Komisja przyjęła porozumienie polityczne zawarte między Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi UE w sprawie nowego programu Erasmus+ (2021–2027)

Dzięki odrębnemu budżetowi w wysokości ponad 26 miliardów euro, nowy program będzie nie tylko bardziej inkluzywny i innowacyjny, ale także bardziej cyfrowy i ekologiczny. Będzie miał kluczowe znaczenie dla utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji do 2025 r. i zmobilizuje sektory edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu do szybkiego powrotu do normalności i przyszłego wzrostu. Zapewni wiele nowych możliwości dla uczących się w Europie. Dzięki zwiększonej dostępności i bardziej elastycznym formatom mobilności, zapewni możliwości bardziej zróżnicowanej grupie odbiorców, w tym osobom o mniejszych szansach i uczniom, którzy teraz mogą uczestniczyć w mobilności indywidualnej. Zaoferuje nowe możliwości współpracy, sprzyjając innowacjom w formułowaniu programów nauczania, praktykach uczenia się i nauczania, a także będzie promować umiejętności cyfrowe i działania ekologiczne. Będzie również wspierać nowe sztandarowe inicjatywy, takie jak Europejskie Uniwersytety, Akademie Nauczycieli Erasmusa, Centra Doskonałości Zawodowej i DiscoverEU.

Komisarz ds. Innowacji, Badań Naukowych, Kultury, Edukacji i Młodzieży Mariya Gabriel powiedziała: „Z zadowoleniem przyjmuję porozumienie polityczne w sprawie nowego programu Erasmus +. Erasmus + jest jednym z naszych sztandarowych programów. W ciągu ostatnich trzech dekad udział w programie Erasmus + wspierał osobisty, społeczny i zawodowy rozwój ponad 10 milionów osób, z czego prawie połowy w latach 2014–2020. Przy niemalże dwukrotnie wyższym budżecie na następny okres działania programu będziemy pracować nad dotarciem do kolejnych 10 milionów w ciągu następnych siedmiu lat."

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt