MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Zespół pracowników z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego na zlecenie Stowarzyszenia Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia” przygotował raport pt. „Obawy rodziców i nauczycieli wobec nowych form edukacji w okresie pandemii SARS-CoV-2. Studium województwa śląskiego”. Celem opublikowanego 22 grudnia dokumentu było zdiagnozowanie, co w edukacji zdalnej budzi największy lęk.

Wśród obaw najczęściej wskazywanych przez nauczycieli znalazły się: niska motywacja uczniów do nauki (78,3 proc.), problemy z weryfikacją pracy uczniów (80,5 proc.), tj. brak pewności co do samodzielnej pracy uczniów, oraz realizacją podstawy programowej (56,1 proc.), a także spodziewane niższe wyniki egzaminów zewnętrznych (69,5 proc.). Pedagodzy wskazywali też na obawy wiążące się z dotarciem do wszystkich uczniów (aż 77,3 proc. badanych stwierdziło, że boi się, że nie są w stanie trafić do wszystkich). Uczący w zdecydowanej większości mówili o większym nakładzie pracy przy edukacji zdalnej (80,5 proc.), choć jednocześnie bardziej niż problemów technicznych po swojej stronie czy własnego braku kompetencji cyfrowych bali się trudności, jakie wykazują lub mogą wykazywać w tym zakresie uczniowie (74,5 proc. wskazywało na problemy techniczne uczniów).

Z kolei do obaw najczęściej wymienianych przez rodziców należały: w zakresie procesu nauczania – problem z realizacją podstawy programowej (70,8 proc.) oraz lęk przed niską jakością nauczania zdalnego (66,4 proc.), a w kontekście funkcjonowania uczniów – konsekwencje zawieszenia społecznych kontaktów dzieci (72,4 proc.). We wnioskach raportu można m.in. przeczytać: „W powszechnej opinii kształcenie zdalne i zamknięcie uczniów w domach ma więcej wad niż zalet. Z całą pewnością wpływa ono negatywnie na rozwój społeczny młodych ludzi […]”.

Raport został opatrzony komentarzem prof. dr hab. Ewy Jarosz, pedagog z Instytutu Pedagogiki UŚ oraz prorektor UŚ ds. rozwoju kadry – w komentarzu przeczytać można m.in.: „Edukacja zdalna stała się przyczynkiem do upomnienia się o prawdziwą reformę szkoły w celu jej przekształcenia dla potrzeb nowoczesnego świata […] i jego wymagań oraz jego możliwości. Widząc zaistniałą sytuację, wielu spośród nas zrozumiało powtarzane od lat przez środowiska pedagogów i akademików nawoływania, by szkołę na nowo wymyślić, by odejść od przeładowanych programów i przestarzałych podawczych sposobów nauczania, by odejść od zasady więcej znaczy lepiej i przyjąć, że w edukacji bardziej sprawdza się zasada mniej znaczy więcej”.

Badania zrealizowano na terenie województwa śląskiego, w okresie 21 października – 6 listopada 2020. Przyjęto metodę ankiety internetowej. Projektem kierowała dr hab. Agnieszka Turska-Kawa, a zespół badawczy współtworzyli dr Natalia Stępień-Lampa oraz dr Paweł Grzywna, prof. UŚ. Pełna treść raportu dostępna jest tutaj: https://us.edu.pl/instytut/inp/2020/12/23/edukacja-w-pandemii-raport-z-badania/.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt