MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Prof. Marek Pawełczyk, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, został prezydentem International Institute of Acoustics and Vibration (IIAV) – międzynarodowego towarzystwa naukowego o 30-letniej tradycji.

Prof. Marek Pawełczyk związany jest z tym towarzystwem od 1997 roku. W latach 2012-2014 pełnił już funkcję prezydenta IIAV. Jest pierwszą osobą, która objęła tę funkcję po raz drugi. Przez 8 lat pełnił w nim funkcję wiceprezydenta.

IIAV działa w ponad 50 krajach. Jego siedzibą jest miasto Auburn w USA. Skupia naukowców, inżynierów, konsultantów, producentów specjalistycznej aparatury i oprogramowania. Współpracuje z około 50 krajowymi lub regionalnymi towarzystwami i organizacjami naukowymi z całego świata. Między innymi wydaje ono czasopismo naukowe z listy JCR oraz prowadzi działalność ekspercką i stypendialną.

IIAV organizuje ogólnoświatowe kongresy naukowe, w których corocznie uczestniczy od 800 do 1200 uczestników z ponad 70 krajów. Prof. Pawełczyk był osobiście zaangażowany w organizowanie kongresów w Krakowie, Kairze, Rio de Janeiro, Wilnie, Bangkoku, Pekinie, Florencji, Atenach, Londynie, Hiroshimie i Montrealu. Obecnie przygotowuje kongresy w Pradze i Singapurze.

Na zdjęciu, od lewej: Malcolm Crocker (USA) – Executive Director, jeden z założycieli Instytutu oraz kolejni prezydenci w kolejności zgodnej z okresem sprawowania funkcji: Hano Heller (Niemcy), Colin Hansen (Australia), Bary Gibbs (UK), Jan Veheij (Holandia), Franz Ziegler (Austria), Luis Bento Coelho (Portugalia), Hans Boden (Szwecja), Marek Pawełczyk (Polska), Len Gelman (UK)

Prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk stopień naukowy doktora uzyskał z wyróżnieniem w 1999 r., a doktora habilitowanego w 2005 r. na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki.Tytuł profesora nauk technicznych otrzymał w 2014 r. Pracuje na stanowisku profesora. Obecnie pełni funkcję Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Politechniki Śląskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał także w trakcie wyjazdów naukowych w Niemczech, Danii i Wielkiej Brytanii. Od ponad 10 lat organizuje kongresy naukowe odbywające się w różnych krajach, skupiające rocznie od 700 do 1300 uczestników z ponad 50 krajów.
 
Dorobek naukowy prof. dr.hab. inż. Marka Pawełczyka od początku kariery koncentruje się wokół systemów automatyzacji. Wiele z jego opracowań z tego zakresu zostało wdrożonych. Wśród nich jest ponad 1000 sprzedanych licencji. W środowisku międzynarodowym znany jest przede wszystkim ze sterowania procesami wibroakustycznymi, aktywnej i półaktywnej redukcji drgań mechanicznych i hałasu.
 
Jest autorem lub współautorem ok.220 publikacji naukowych, 3 monografii w języku angielskim, 9 zgłoszeń patentowych. Był promotorem 5 zakończonych przewodów doktorskich oraz opiekuje się doktorantami. Wykonał wiele recenzji profesorskich, habilitacyjnych i doktorskich m.in. w Szwecji, Indiach, Australii, Hiszpanii, a także ponad 500 artykułów naukowych do kilkudziesięciu czasopism. Kierował 5 projektami zlecanymi przez instytucje MNiSW oraz 15 projektami  przemysłowymi. Uzyskał m.in. medal „Omnium Studiosorum Optimo” dla najlepszego absolwenta Politechniki Śląskiej, Stypendium Krajowe Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla Młodych Naukowców, stypendium naukowe British Council Fellowship, nagrodę firmy FIAT za najlepszą pracę doktorską, nagrodę indywidualną oraz nagrodę zespołową Ministra Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe, nagrodę Wydziału IV Nauk Technicznych PAN za pracę habilitacyjną i osiągnięcia naukowe, nagrodę naukową firmy SIEMENS za najlepszą pracę habilitacyjną, tytuł Ambasadora Kongresów Polskich

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt