MegaBaza edukacyjna Perspektywy®Od 1 stycznia funkcjonuje już jednolite Ministerstwo Edukacji i Nauki - utworzone poprzez połączenie Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zwiększeniu uległa łączna liczba departamentów. Znana jest już również kompozycja korpusu dyrektorów i wicedyrektorów. Zestawiliśmy tę grupę w zbiorczym dokumencie.

Departament Budżetu i Finansów (DBF)

Odpowiada za obsługę Ministra pod względem finansowym.

Dyrektor: Jarosław Oliwa,
Zastępca dyrektora: Elżbieta Żebrowska
Zastępca dyrektora: Katarzyna Kowalska
Zastępca dyrektora: Konrad Hodzyński

Departament Informacji i Promocji (DIP)

Odpowiada za prowadzenie spraw z zakresu kształtowania wizerunku Ministra oraz prowadzenie polityki promocyjnej i informacyjnej, w tym medialnej.

Dyrektor: Piotr Gajewski
Zastępca dyrektora: Anna Ostrowska
Zastępca dyrektora: Adam Kraina

Departament Kontroli i Audytu (DKA)

Odpowiada za realizację zadań Ministra związanych z prowadzeniem kontroli i audytu wewnętrznego

Dyrektor: Alicja Duda
Zastępca dyrektora: Anna Nojszewska
Zastępca dyrektora: Joanna Petryna

Departament Nauki (DN)

Odpowiada za finansowanie i organizację systemu prowadzenia działalności naukowej i koordynowanie spraw związanych z prowadzeniem analiz systemowych i planowaniem strategicznym na potrzeby Ministra i Ministerstwa.

Dyrektor: Bartłomiej Banaszak
Zastępca dyrektora: Patrycja Gutowska
Zastępca dyrektora: Bogdan Szkup

Departament Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki (DPSWN)

Departament Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki odpowiada za obsługę Ministra i Ministerstwa pod względem legislacyjnym i prawnym w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki.

Dyrektor: Wojciech Ulitko
Zastępca dyrektora: Mariusz Lenard
Zastępca dyrektora: Bogusława Sztorc

Departament Programów Naukowych i Inwestycji (DPI)

Odpowiada za ustanawianie oraz obsługę programów, przedsięwzięć i inwestycji związanych z kształceniem w uczelniach publicznych.

Dyrektor: Wojciech Kondrat
Zastępca dyrektora: Grzegorz Kusy
Zastępca dyrektora: Beata Pukas-Turek

Departament Szkolnictwa Wyższego (DSW)

Odpowiada za realizowanie zadań Ministra w zakresie zapewnienia warunków organizacyjno-prawnych funkcjonowania uczelni, systemu stypendialnego dla studentów oraz nadzoru nad zgodnym z prawem działaniem uczelni. DSW zapewnia obsługę Ministra w zakresie realizowania spraw związanych z organizacją uczelni i nadzorem nad uczelniami, z wyłączeniem spraw finansowych i majątkowych.

Dyrektor: Marcin Czaja
Zastępca dyrektora: Monika Kwiecień-Miland
Zastępca dyrektora: Marzena Rosadzińska
Zastępca dyrektora: Piotr Jagielski
Zastępca dyrektora: Piotr Kowalski

Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym (DWST)

Odpowiada za realizowanie zadań Ministra w zakresie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.

Dyrektor: Jerzy Jakubczuk
Zastępca dyrektora: Marcin Nowak
Zastępca dyrektora: Ewa Staniszewska

Biuro Dyrektora Generalnego (BDG)

Biuro Dyrektora Generalnego (BDG) odpowiada za realizację zadań w zakresie zapewnienia ciągłości funkcjonowania Ministerstwa, w tym zadań z zakresu organizacji wewnętrznej Ministerstwa, prawa pracy i realizacji polityki personalnej.

Dyrektor: Piotr Ziółkowski
Zastępca dyrektora: Dorota Krupa
Zastępca dyrektora: Izabela Stępień
Zastępca dyrektora: Tomasz Borkowski
Zastępca dyrektora: Sławomir Wiatrowski

Gabinet Polityczny Ministra (GPM)

Do zakresu działania Gabinetu Politycznego Ministra (GPM) należy zapewnienie politycznej obsługi Ministra, sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie.

Szef Gabinetu Politycznego Ministra: Radosław Brzózka
Doradca w Gabinecie Politycznym Ministra: Maciej Kopeć
Doradca w Gabinecie Politycznym Ministra: Tomasz Pitucha
Doradca w Gabinecie Politycznym Ministra: Marcin Jakóbczyk

Departament Funduszy Strukturalnych (DFS)

Departament Funduszy Strukturalnych odpowiada za realizację zadań związanych z programowaniem, dystrybucją i wydatkowaniem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w obszarze oświaty i wychowania.

Dyrektor: Marek Lewiński
Zastępca dyrektora: Maja Kłosowska
Zastępca dyrektora: Karol Bieniek

Departament Innowacji i Rozwoju (DIR)

Odpowiada w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki za prowadzenie spraw z zakresu innowacji, polityki rozwoju i cyfryzacji, a także związanych z Europejskim Obszarem Szkolnictwa Wyższego i Europejską Przestrzenią Badawczą.

Dyrektor: Agnieszka Kręcisz-Borowiec
Zastępca dyrektora: Mateusz Gaczyński
Zastępca dyrektora: Andrzej Kurkiewicz
Zastępca dyrektora: Mariusz Radziewski

Departament Kształcenia Ogólnego (DKO)

Odpowiada za prowadzenie spraw z zakresu kształcenia ogólnego oraz podnoszenia kwalifikacji nauczycieli.

Dyrektor: Katarzyna Koszewska
Zastępca dyrektora: Anna Dakowicz-Nawrocka

Departament Prawa Oświatowego (DPO)

Odpowiada za obsługę Ministra i Ministerstwa pod względem legislacyjnym i prawnym w obszarze oświaty i wychowania.

Dyrektor: Jakub Jakubowski
Zastępca dyrektora: Andrzej Barański

Departament Programów Nauczania i Podręczników (DPNP)

Odpowiada za prowadzenie spraw z zakresu podstawy programowej i programów nauczania do kształcenia ogólnego, a także spraw z zakresu działalności innowacyjnej i eksperymentalnej, cyfryzacji oraz wspierania rozwoju ucznia zdolnego w obszarze oświaty i wychowania.

Dyrektor: Roksana Tołwińska
Zastępca dyrektora: Tomasz Kulasa

Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego (DSKKZ)

Odpowiada za realizowanie zadań Ministra w zakresie koordynacji planowania strategicznego i wdrażania polityki uczenia się przez całe życie oraz koordynacji polityki państwa w obszarze kształcenia zawodowego.

Dyrektor: Piotr Bartosiak
Zastępca dyrektora: Marianna Brzozowska-Skwarek 

Departament Współpracy Międzynarodowej (DWM)

Odpowiada za obsługę Ministra i Ministerstwa pod względem współpracy międzynarodowej.

Dyrektor: Monika Poboży
Zastępca dyrektora: Magdalena Turowska
Zastępca dyrektora: Przemysław Skrodzki
Zastępca dyrektora: Wojciech Dziedzic

Departament Wychowania i Edukacji Włączającej (DWEW)

Odpowiada za realizowanie zadań Ministra w zakresie edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, niedostosowanej społecznie oraz zagrożonej niedostosowaniem społecznym.

Dyrektor: Joanna Wilewska
Zastępca dyrektora: Marzenna Habib

Biuro Ministra (BM)

Biuro Ministra (BM) odpowiada za koordynowanie spraw związanych z zapewnieniem obsługi Ministra oraz pozostałych członków Kierownictwa Ministerstwa.

Dyrektor: brak
Zastępca dyrektora: Grzegorz Cwalina 
Zastępca dyrektora: Robert Grabeł
Zastępca dyrektora: Ignacy Ozgowicz

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt