MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


IROs Forum (International Relations Offices Forum) przyznała Agacie Kuleszy, kierownikowi Biura KRASP, p.o. sekretarz generalnej KRASP, Nagrodę im. Barbary Centkowskiej. Nagroda jest przyznawana za wybitny wkład w umiędzynarodowienie kształcenia w polskich uczelniach, innowacyjność i wizję, przykład dobrej praktyki lub szczególne zasługi dla rozwoju IROs Forum.

Agata Kulesza jest związana z Uniwersytetem Warszawskim, a od 2008 roku pełni funkcję kierownika Biura KRASP (obecnie również p.o. sekretarz generalnej KRASP). Od początku działania w KRASP angażuje się we współpracę z EUA, koordynację międzynarodowych projektów, kampanię #EUInvestinKnowledge, Sieć U4E (Universities for Enlightenment). Ponadto uczestniczy w działaniach na rzecz rozwoju międzynarodowej współpracy akademickiej oraz promocji polskiego szkolnictwa wyższego, polskich uczelni i studiowania w Polsce, w tym w działaniach Fundacji Edukacyjnej Perspektywy i NAWA. Była członkiem Zespołu ds. umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego działającego przy MNiSW.

W ostatnim czasie brała udział w najważniejszych działaniach KRASP, takich jak: nowa ustawa, realizacja działań organizacyjnych obejmujących gromadzenie i opracowywanie informacji o sytuacji epidemicznej, proponowanie, podejmowanie i monitorowanie działań usprawniających reagowanie na zagrożenie COVID-19, akcja „Solidarni z Białorusią”. Pracuje nad budowaniem prestiżu KRASP w opinii publicznej. Prywatnie szczęśliwa mama, w której kręgu zainteresowań jest internacjonalizacja szkolnictwa wyższego i nauki, Ameryka Łacińska i muzyka rockowa.

 

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt