MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Dobre licea i technika to podwaliny jakości kształcenia w szkołach wyższych. Czy i jak szkoły średnie utrzymały w trudnym pandemicznym okresie wysoki poziom? Czy pojawili się nowi liderzy? 27 stycznia, w południe, Perspektywy ogłoszą wyniki najnowszej, 23. z kolei, edycji Rankingu Liceów i Techników.

W uroczystej wirtualnej Gali, przygotowanej wspólnie z głównym partnerem wydarzenia, Szkołą Główną Handlową, wezmą udział wszystkie szkoły obserwujące wyniki współzawodnictwa. W tym roku rankingiem objęliśmy 2186 liceów ogólnokształcących i 1743 technika. Tradycyjnie ogłosimy wyniki dla 1000 najlepszych w tym gronie liceów i 500 techników.

Podczas Gali poznamy elitę szkolną: 15 najlepszych liceów i 10 techników, zwycięzców rankingu maturalnego w obydwu grupach szkół oraz rankingu „olimpijskiego”, uhonorujemy najlepsze liceum i technikum w każdym województwie. Szczegółowe wyniki tegorocznego rankingu, we wszystkich jego przekrojach, zostaną opublikowane na stronie internetowej Perspektyw tuż po oficjalnej uroczystości.

Z satysfakcją odnotowujemy rosnącą liczbę uczelni partnerskich, które wspólnie z nami dbają o promocję jakości kształcenia szkół średnich mierzoną rankingiem od trzech dziesięcioleci. Są wśród nich: Uniwersytet Adama Mickiewicza, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Akademia Górniczo Hutnicza, Politechniki: Białostocka, Gdańska, Łódzka, Śląska i Wrocławska, Akademia Leona Koźmińskiego. Dzięki patronatom możliwe będzie oddzielne przeprowadzenie uroczystych podsumowań rywalizacji rankingowej w uczelniach partnerskich dla województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego i dolnośląskiego. Informacje o formule tych wydarzeń i ich datach podamy wkrótce do wiadomości.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt