MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Magna Charta Observatory wybrała do Rady Zarządzającej byłego rektora Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Marcina Pałysa. Jak podkreśla organizacja, jest on jedną z osób posiadających duże doświadczenie i szerokie spojrzenie na świat. 

- To wyróżnienie, ale też możliwość, by zabierać głos, kiedy wartości akademickie są naruszane lub wypaczane - powiedział prof. Marcin Pałys.  - Jestem zaszczycony nominacją do Rady Zarządzającej. Wartości akademickie określone w Magna Charta Observatory muszą być stale przypominane, promowane i rozwijane, aby pogłębiać wiedzę i przyczyniać się do lepszego życia w lepszym świecie.

Magna Charta Observatory jest stowarzyszeniem sygnatariuszy, niezależnym od organizacji politycznych i grup interesu. Uczelnie-sygnatariusze - poprzez swoich rektorów, prezydentów i prorektorów, którzy działają w imieniu swoich instytucji - są związani z organizacją poprzez swoje obecne i przyszłe zobowiązanie do przestrzegania zasad Magna Charta Universitatum. Stowarzyszenie zobowiązuje się do zapewnienia integralności pracy intelektualnej i naukowej w instytucjach i społeczeństwie, wzmacniając w ten sposób zaufanie w relacjach między uniwersytetami a ich społecznościami, czy to lokalnymi, regionalnymi, krajowymi czy globalnymi.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt