MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Politechnika Łódzka współpracując z międzynarodowymi partnerami realizuje projekty dydaktyczne związane z wykorzystaniem w procesie kształcenia rzeczywistości mieszanej, w tym wirtualnej i rozszerzonej. Wprowadzenie najnowszych technologii do przekazu wiedzy i umiejętności jest dla studentów bardziej angażującą formą edukacji.

W trzech projektach finansowanych z programu Erasmus+ konsorcjanci z Chorwacji, Estonii, Portugalii, Czech oraz Instytutu Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi pracują nad materiałami dydaktycznymi, które mają wesprzeć kształcenie w zakresie zarządzania, projektowania uniwersalnego i anatomii.

Projekt o akronimie ATOMIC skupia się na studentach zarządzania.

Stworzyliśmy kilka scenariuszy dotyczących między innymi zagadnień BHP - w biurach i hali produkcyjnej, projektowania produktów z uwzględnieniem potrzeb użytkowników oraz optymalizacji transportu. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem testowych wersji oprogramowania. Symulacje rzeczywistości rozszerzonej (AR) zapewniają atrakcyjne, choć wykreowane cyfrowo środowisko do aktywnej pracy w czasie ćwiczeń – mówi koordynująca projekt dr inż. Dorota Kamińska.

Połączenie świata realnego i cyfrowo wykreowanego, czyli rzeczywistość mieszana (MR) jest wykorzystywana w projekcie Mr. UD, także koordynowanym przez PŁ. W tym przypadku działania skupiają się na tzw. projektowaniu uniwersalnym, czyli takim, które bierze pod uwagę potrzeby wszystkich osób poruszających się w przestrzeni publicznej.

Tworząc scenariusze edukacyjne i wykorzystując Mixed Reality chcemy zapewnić lepsze rozumienie różnych ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, czy też na przykład wieku. Aranżowane wirtualne wydarzenia pozwolą przyszłym inżynierom dobrze wczuć się w role przyszłych użytkowników – podkreśla dr inż. Dorota Kamińska.

Kolejny projekt o akronimie VRAna, w którym wiodącą rolę odgrywa wirtualna rzeczywistość (VR) jest prowadzony z myślą o studentach kierunków medycznych. Naukowcy z PŁ odpowiadają za prace w obszarze technologii informatycznych. W tym przypadku tworzona jest biblioteka modeli ludzkiego układu kostnego i mięśniowego. Pierwsze pilotażowe testy oprogramowania odbyły się, mimo pandemii, na Uniwersytecie Karola w Pradze. Modele poszczególnych detali uwzględniają m.in. takie cechy jak wiek, wzrost, płeć, rasa, zmiany chorobowe czy też pourazowe. Opracowywane rozwiązanie ma dostarczyć studentom ogromną bazę wiedzy nieosiągalną w warunkach realnego laboratorium. Po zakończeniu projektu produkt będzie bezpłatnie udostępniony uczelniom kierunków medycznych.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt