MegaBaza edukacyjna Perspektywy®Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Nagrody Środowiskowej Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2021. Misją Nagrody jest wyłonienie, nagrodzenie oraz promocja osób mających wybitne osiągnięcia w zakresie umiędzynarodowienia polskich szkół wyższych.

Nagroda przyznawana jest przez Kapitułę składającą się z reprezentantów polskich instytucji i organizacji zaangażowanych w rozwój umiędzynarodowienia - pod patronatem przewodniczącego KRASP prof. dr hab. inż. Arkadiusza Mężyka, który pełni zarazem godność Honorowego Przewodniczącego Kapituły. Sekretariat Nagrody prowadzi Fundacja Edukacyjna "Perspektywy", realizująca wspólnie z KRASP program międzynarodowej promocji polskich uczelni "Study in Poland".

Pierwsza edycja Nagrody - i jej Gala podczas konferencji "Studenci Zagraniczni w Polsce 2018" w Gliwicach - spotkała się ze znakomitym przyjęciem w polskim środowisku akademickim. W podobnej formule przeprowadzona została druga i trzecia edycja Nagrody. Uroczyste ogłoszenie wyników Nagrody nastąpi podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2021”, która odbędzie się w dniach 22-23 kwietnia br. Gospodarzem konferencji będzie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Kandydatów zgłaszać mogą władze uczelni i organizacji zaangażowanych w umiędzynarodowienie, a także nauczyciele akademiccy, studenci i doktoranci polskich szkół wyższych.

Nagroda 2021 zostanie przyznana w następujących kategoriach:

  • Gwiazda Zarządzania - Management Star
  • Gwiazda Kształcenia - Teaching Star
  • Gwiazda Marketingu - Marketing Star
  • Gwiazda Badań - Research Star
  • Wschodząca Gwiazda - Rising Star
  • Gwiazda Dyplomacji Publicznej - Public Diplomacy Star

Przyznana zostanie także nagroda specjalna:

  • Wybitna Gwiazda - Distinguished Star

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 lutego 2021 r.

Regulamin Nagrody: http://gwiazdyinternacjonalizacji.pl/regulamin

Ankieta kandydata: http://gwiazdyinternacjonalizacji.pl/kategorie

Strona nagrody: www.gwiazdyinternacjonalizacji.pl

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt