MegaBaza edukacyjna Perspektywy®Zespół zadaniowy, powołany przez Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), zakończył prace nad analizą projektu zmian w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zakresie pakietu wolnościowego. W opublikowanym stanowisku zaproponowane regulacje ocenił zdecydowanie negatywnie. Pod dokumentem podpisało się kilkudziesięciu przedstawicieli środowiska naukowego z całego kraju. 

Założenia Pakietu Wolności Akademickiej minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek przedstawił 9 grudnia ub.r. Projekt od początku budzi dyskusje i kontrowersje w środowisku akademickim. Zakłada m.in. obowiązek poinformowania nauczyciela akademickiego o rozpoczęciu wobec niego sprawy dyscyplinarnej na uczelni. Nauczyciele otrzymają możliwość skierowania zażalenia do komisji dyscyplinarnej przy ministrze, jeśli postępowanie dotyczy wyrażania przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych. Ponadto nauczyciel akademicki nie może zostać zawieszony na etapie postępowania wyjaśniającego.

Ministerialnym propozycjom przyjrzał się specjalny zespół powołany przez Prezydium KRASP. W ocenie jego członków zaproponowane zmiany są złe. Przedłożony projekt oceniają negatywnie ze względu m.in. na brak celu i potrzeby regulacji, utożsamianie zakresu treściowego pojęcia "wolność nauki" z zakresem treściowym pojęcia "wolność słowa", niewłaściwe interpretowanie wolności nauczania czy postrzeganie swobody w prezentowaniu twierdzeń naukowych jako wolności obywatelskich. Zdaniem członków KRASP narusza on również wolność akademicką i autonomię uczelni i ma wadliwe propozycje proceduralne.

"Komisja wyraża pogląd, że proponowana regulacja prawna jest w obecnym stanie prawnym nieuzasadniona i przez to zbędna. Ponadto nie tyle stanowi reakcję na problemy, które wystąpiły w obrębie systemu szkolnictwa wyższego, co prowadzi - w sposób sztuczny - do ich wykreowania. Obserwacja praktyki działania organów uczestniczących w postępowaniach dyscyplinarnych w ostatnich latach pozwala na konstatację, iż w tym okresie nie występowały, co do zasady, przykłady ograniczania wolności światopoglądowej naukowców w postaci pociągnięcia ich do odpowiedzialności dyscyplinarnej z tego tytułu. Projekt sugeruje zaś, że taki problem istnieje i wymaga reakcji legislacyjnej" - czytamy w dokumencie.

Z pełną treścią stanowiska zespołu zadaniowego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich można zapoznać się na stronie krasp.org.pl. Pod dokumentem podpisało się 79 przedstawicieli środowiska naukowego. Lista sygnatariuszy jest dostępna tutaj.

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt