MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Ministerstwo Edukacji i Nauki pozytywnie oceniło wniosek o przekształcenie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Politechnikę Bydgoską. Stosowny projekt ustawy został skierowany do prac legislacyjnych.

26 lutego 2021 roku w obecności rektora UTP, Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki  przekazał na ręce przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasza Schreibera wniosek o wszczęcie prac legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie nazwy uczelni na Politechnikę Bydgoską im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.

- Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy spełnia wymogi formalne aby przemianować go na Politechnikę Bydgoską. Stosowny projekt ustawy kierujemy do prac legislacyjnych. W ten sposób mapa Polski wzbogaci się o nową Politechnikę Bydgoską. Jesteśmy przekonani, że projekt uzyska zgodę większości parlamentarnej i Prezydenta RP Andrzeja Dudy – powiedział minister edukacji i nauki.

Powstanie Politechniki służy wzmacnianiu akademickiego potencjału Bydgoszczy i rozwojowi szkolnictwa wyższego w całym regionie. Jest również odpowiedzią na oczekiwania otoczenia społeczno-gospodarczego.

- To będzie pierwsza politechnika w województwie kujawsko-pomorskim obok dwóch uniwersytetów, co wzmocni pozycję nauki w regionie. Bardzo dziękuję rektorowi i całej uczelni za tę inicjatywę – mówi Łukasz Schreiber.

Temat powołania Politechniki poruszany był od wielu lat wśród społeczności akademickiej UTP. Dyskusję zwieńczyło ogólnouczelniane referendum przeprowadzone na początku lutego br. Ponad 80% głosujących opowiedziało się za zmianą nazwy. Poparcie wyraziły również Senat i Rada uczelni. Inicjatywa spotkała się ze zrozumieniem wśród władz centralnych oraz wśród lokalnych i regionalnych władz samorządowych.

- Jesteśmy największą uczelnią techniczną w województwie kujawsko-pomorskim. Od samego początku istnienia kształcimy inżynierów. Trwający rok akademicki jest 70. w historii uczelni. Jubileusz jest okazją nie tylko do świętowania, ale także do podejmowania ważnych decyzji dotyczących przyszłości Uczelni. Taką jest niewątpliwie przekształcenie w Politechnikę, co mam nadzieję wkrótce na mocy ustawy stanie się faktem – mówi prof. Marek Adamski, rektor UTP.

Źródło: https://www.gov.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt