MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Zapraszamy wszystkie uczelnie akademickie do udziału w badaniu ankietowym: Internacjonalizacja w czasach pandemii (część II). Ogłoszenie Raportu z badania – przeprowadzanego przez Perspektywy wspólnie z Komisją ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP w ramach programu „Study in Poland” – odbędzie się 26 kwietnia we Wrocławiu, podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2021”. Na odpowiedzi czekamy do 12 marca włącznie.

W maju 2020, Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” – wspólnie z Komisją ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP – przygotowała Raport „Internacjonalizacja w czasach pandemii. Wpływ COVID-19 na studentów zagranicznych w Polsce i rekrutację na studia w roku akademickim 2020/21”. Po roku funkcjonowania online nadszedł czas na kolejną analizę stanu umiędzynarodowienia. Jak przebiegła rekrutacja zagraniczna na studia jesienią roku akademickiego 2020/21? Skąd przyjechali? Które narzędzia promocyjne się sprawdziły? Jakie wnioski można sformułować w odniesieniu do rekrutacja 2021/22?  - to tylko niektóre z pytań, na które chcemy uzyskać odpowiedź poprzez wspólne Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP i Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”.

Raport KRASP i Perspektyw z maja 2020 „Internacjonalizacja w czasach pandemii” był rezultatem pierwszym w tamtym okresie badania szerokiej grupy respondentów, przedstawiającego sytuację studentów obcokrajowców w naszym kraju w okresie pierwszej fali pandemii oraz identyfikujące problemy wiążące się z rekrutacją obcokrajowców.

Raport dostępny jest pod linkiem: http://studyinpoland.pl/download/raport_pandemia_620.pdf

Po roku pandemii nadszedł czas na kolejną analizę stanu umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego. Jak przebiegła rekrutacja obcokrajowców na rok akad. 2020/21? Skąd przyjechali? Które narzędzia promocyjne się sprawdziły? Jakie wnioski można sformułować w odniesieniu do rekrutacja 2021/22?  - to tylko niektóre z pytań, na które chcemy uzyskać odpowiedź. Poprzez Raport - oparty o dane i opinie z uczelni będących liderami umiędzynarodowienia w swoich środowiskach – chcemy uzyskać aktualny obraz umiędzynarodowienia, rozpoznać jego problemy i ułatwić ich rozwiązanie.

Dlatego zapraszamy wszystkie uczelnie akademickie do udziału w badaniu ankietowym:

Internacjonalizacja w czasach pandemii (część II)

Rekrutacja studentów zagranicznych w Polsce w okresie pandemii COVID-19 – wnioski i rekomendacje.

Ogłoszenie Raportu z badania – przeprowadzanego przez Perspektywy wspólnie z Komisją ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP w ramach programu „Study in Poland” – odbędzie się 26 kwietnia we Wrocławiu, podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2021”.

Zwracamy uwagę, że odpowiedzi na Ankietę zostaną zaprezentowane w Raporcie w sposób zbiorczy i zanonimizowany. Dlatego prosimy o maksymalnie możliwą precyzję odpowiedzi.

Na odpowiedzi czekamy do 12 marca włącznie.

Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
Przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, rektor AGH
Waldemar Siwiński
Prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt