MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Z prognoz wynika, że do 2022 roku na rynku pojawi się 6,2 mln stanowisk wymagających znajomości technologii chmurowych, a do 2030 roku 77% studentów będzie potrzebowało nowych umiejętności technologicznych. Czy trzeba jeszcze jakichś innych argumentów, żeby aplikować do grona Uczelni w Chmurze Microsoft?

Być może tym dodatkowym argumentem za wejściem do Chmury jest znakomite towarzystwo, w którym się znajdziemy. Pierwsze tytuły Uczelni w Chmurze Microsoft uzyskały bowiem: Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Akademia Leona Koźmińskiego i Politechnika Łódzka. To szkoły wyższe o różnym stażu i odmiennych profilach kształcenia, które łączy modelowe wykorzystanie cyfrowych narzędzi w działalności naukowej, administracyjnej i badawczej.

Uniwersytet Jagielloński już w roku 2014 sięgnął po „chmurę”, a zrealizowane wdrożenie Office 365 Education było największym w obszarze edukacji w Europie. Obecnie wszyscy studenci, pracownicy, absolwenci i doktoranci mają konta w Microsoft Office 365 i korzystają z poczty chmurowej, a Microsoft Teams staje się podstawową platformą ich komunikacji. Dziennie odbywa się ponad 6 000 spotkań grupowych oraz wiele rozmów wideo jeden do jednego. Technologie Microsoft pozwoliły także na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów rektora w momencie, gdy panujące w Polsce obostrzenia uniemożliwiły zrobienie tego w tradycyjnej formie.   

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie w trakcie długiej współpracy z Microsoft zrealizowała wiele projektów, których celem jest rozwijanie twórczego potencjału intelektualnego i kształcenie liderów w odpowiedzi na wyzwania przyszłości. Przeniesiono całą pocztę elektroniczną do Exchange Online, a studenci i pracownicy otrzymali dostęp do platformy Office 365. Z rozwiązań tych korzysta dziś ponad 15 000 studentów, 4 200 osób w ramach studiów podyplomowych oraz ponad 1 150 słuchaczy na studiach doktoranckich i ponad 1 200 pracowników, w tym około 720 nauczycieli akademickich.

W Akademii Leona Koźmińskiego migracja do chmury objęła całą infrastrukturę informatyczną, a ta, jako jedna z pierwszych uczelni w Polsce, zaczęła korzystać z chmury obliczeniowej w procesie dydaktycznym, wytyczając drogę modelowego wdrożenia rozwiązań cloud computing w szkolnictwie wyższym. Dziś narzędzia Microsoft są w Akademii Leona Koźmińskiego powszechnie używane przez uczelnianą społeczność. Mają do nich dostęp wszyscy studenci, słuchacze studiów podyplomowych, pracownicy naukowi oraz administracyjni – w sumie ponad 10 000 osób.

Politechnika Łódzka wykorzystuje technologie chmurowe do współpracy z biznesem. Uczelnia współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą, prowadzi badania naukowe na najwyższym europejskim poziomie, jak również tworzy i rozwija nowe technologie oraz patenty przy współpracy z najbardziej cenionymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Obecnie z usług chmurowych korzysta 17 tys. studentów, 2,5 tys. pracowników i jest to 100% społeczności akademickiej Politechniki Łódzkiej. Zarówno pracownicy jak i studenci mają dostęp do narzędzi Office365 także do użytku prywatnego.

Wykorzystanie narzędzi opartych o chmurę obliczeniową w szkolnictwie wyższym przynosi wiele korzyści: usprawnia procesy administracyjne i edukacyjne, zapewnia możliwość prowadzenia nauki zdalnej, hybrydowej i cyfrowej, daje dostęp do najwyższej klasy rozwiązań technologicznych pozwalających prowadzić badania naukowe.

W ramach licencji posiadanych przez uczelnie zrzeszone w programie pracownicy i studenci mają dostęp do oprogramowania, również do użytku prywatnego. Korzystanie z chmury wspiera rozwój kompetencji cyfrowych studentów, wykładowców i pracowników na różnych poziomach zaawansowania, zapewnia również najwyższe standardy ochrony danych wrażliwych. Wreszcie – pozwala obniżyć koszty IT i umożliwia lepszą organizacje danych pochodzących z różnych źródeł.

Biorąc udział w programie uczelnia pomaga studentom zdobywać umiejętności, których potrzebują, aby współpracować i sprostać globalnym wyzwaniom w przyszłości. Dołączając do grona Uczelni w Chmurze Microsoft umożliwia również wykładowcom i pracownikom administracyjnym nieustanne podnoszenie kompetencji i odnalezienie się w nowej rzeczywistości.

Jesteś studentem, pracownikiem administracyjnym lub wykładowcą uczelni, która w modelowy sposób wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologiczne Microsoft? Twoja uczelnia spełnia kryteria i chce wziąć udział w programie? Sprawdź wymagania na oficjalnej stronie internetowej programu i napisz wiadomość na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Więcej informacji https://news.microsoft.com

Oficjalna strona www programu: https://aka.ms/uczelniawchmurze

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt