MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Najwięcej dostaje przewodniczący Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej – 4,2 tys. brutto. Generalnie jednak, honoraria oscylują w okolicach tysiąca złotych miesięcznie. Portal Trójmiasto.pl zebrał dane na temat wynagrodzeń członków Rad uczelni w Gdańsku i Gdyni.

Rada Uczelni składa się z 6 do 8 osób powoływanych przez senat uczelni na 4-letnią kadencję. Co najmniej połowę składu Rady muszą stanowić osoby spoza wspólnoty uczelni – tak określa to ciało Konstytucja dla Nauki, przygotowana i wdrożona przez Jarosława Gowina. Ile zarabiają członkowie Rad na trójmiejskich uczelniach?

Uniwersytet Gdański

Wynagrodzenie członka Rady Uniwersytetu Gdańskiego wynosi 3 tys. zł brutto.

Politechnika Gdańska

Wynagrodzenie przewodniczącego RU Politechniki Gdańskiej wynosi 4,2 tys. zł brutto, natomiast wynagrodzenie członka RU PG wynosi 1 tys. zł brutto.

Gdański Uniwersytet Medyczny

Członkowie Rady otrzymują 1923 zł, co stanowi 30 proc. minimalnego wynagrodzenia dla profesora (6410 zł).

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Przewodniczący Rady Uczelni otrzymuje 2 tys. zł brutto, a pozostali członkowie Rady Akademii – 1,5 tys. brutto.

Akademia Muzyczna w Gdańsku
Przewodniczący Rady Akademii Muzycznej dostaje 1,5 tys. zł miesięcznie, a członek Rady – 1 tys. zł. 

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Wysokość miesięcznego wynagrodzenia członka Rady Uczelni wynosi 2 tys. zł brutto.

Uniwersytet Morski w Gdyni

Członkowie Rady otrzymują 3 tys. zł brutto, a jej przewodniczący 3,5 tys. zł brutto.


Czytaj więcej na: https://nauka.trojmiasto.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt