MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Bardzo chcieliśmy spotkać się we Wrocławiu „face to face”… Jednak „force majeure” w postaci trzeciej fali pandemii COVID-19 pokrzyżował plany na wydarzenie hybrydowe – zobaczymy się więc 26-27 kwietnia online!

Obiecujemy najbardziej aktualne informacje i debaty z obszaru internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Polsce i na świecie – oczywiście wirtualnie.

Gdzie jesteśmy teraz? Co z umiędzynarodowieniem w świecie ogarniętym pandemią? Jakie następne kroki powinny podjąć uczelnie i całe środowisko, żeby nie zmarnować wielu lat pracy nad umiędzynarodowieniem?

Konferencja będzie okazją do omówienia w sposób profesjonalny i kompetentny kluczowych problemów związanych z rozwojem umiędzynarodowienia polskich uczelni w czasach pandemii COVID, jak i stworzenia planów na najbliższą przyszłość.

Do organizacji wydarzenia wykorzystamy Wirtualną Platformę Perspektyw, która umożliwia profesjonalne przeprowadzenie sesji, a dla uczestników - udział w konferencji w sposób niemalże interaktywny.

Ułatwiony dostęp do wydarzenia pozwoli szerszemu gronu przedstawicieli uczelni skorzystać z zasobów najnowszych danych i dobrych praktyk, na które położymy nacisk w programie konferencji.

Więcej informacji, a także rejestracja dostępne są na stronie Konferencji.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk - przewodniczący KRASP, rektor Politechniki Śląskiej

Prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy - rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Waldemar Siwiński - prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”

A do Wrocławia, na Uniwersytet Przyrodniczy pojedziemy w styczniu 2022 roku – wtedy już fizycznie, w tradycyjnym zimowym terminie odbędą się obrady Konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2022”!

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt