MegaBaza edukacyjna Perspektywy®W wieku 95 lat zmarł Bronisław Stępień. Urodzony w 1926 roku we wsi Wrzawy, tam gdzie San spotyka się z Wisłą. Przez 15 lat (1950-1965) pracował w Radzie Naczelnej Zrzeszenia Studentów Polskich w Warszawie na stanowisku inspektora do spraw domów akademickich, następnie na stanowisku głównego księgowego.

Przez osiem lat był członkiem władz naczelnych ZSP, pełniąc funkcję skarbnika Rady Naczelnej odpowiadającego za finanse i gospodarkę w całej organizacji. Praca w Radzie Naczelnej Zrzeszenia Studentów Polskich, jak sam wspomina, była dla niego szkołą obywatelskiego wychowania. Następnie przez 25 lat był wiceprezesem koncernu prasowego RSW “Prasa - Książka – Ruch”. Aktywnie działał w wielu organizacjach społecznych. Był inicjatorem i organizatorem budowy szkół, drukarń, ośrodków wypoczynkowych. Silnie związany z rodzinną wsią przyczynił się do budowy dróg, nowej szkoły, remizy strażackiej, domu kultury we Wrzawach.

Przez lata był dobrym duchem Perspektyw. Wykorzystywał swoje wieloletnie doświadczenie w RSW Prasa-Książka-Ruch, "dowodził" kolportażem, pomagał we wszystkim, w czym mógł być pomocny. A że bardzo wiele wiedział i umiał, nie mogliśmy się bez Niego obyć.

Zawsze doskonale przygotowany, na poniedziałkowych zebraniach składał krótki raport i brał się do roboty. Choć mógłby odpoczywać i cieszyć się zasłużoną emeryturą.

Żegnamy Prezesa Bronisława Stępnia, bez którego Perspektywy nie byłyby Perspektywami.

Zespół Perspektyw

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt