MegaBaza edukacyjna Perspektywy®W Moskwie opubkowana została najnowsza edycja rankingu „The Three University Missions (MosIUR)”. Wśród 1650 uczelni z całego świata znalazło się w nim 18 z Polski (cztery więcej niż przed rokiem). Najwyżej, na 119 miejscu, ulokował się Uniwersytet Warszawski, przed Uniwersytetem Jagiellońskim (401-450) i Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza (651-700). 

W top-1000 znalazły się także: Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Wrocławski i Politechnika Warszawska (wszystkie w grupie 701-800) oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Mikołaja Kopernika (w grupie 801-900).

Po raz pierwszy pojawiły się w rankingu (na miejscach powyżej 1001): Politechnika Śląska (1001-1100), Politechnika Gdańska (1201-1300), Szkoła Główna Gospodarstawa Wiejskiego (1401-1500) i Politechnika Łódzka (1501-1650).

Do awansu polskich uczelni w rankingu MosIUR 2021 przyczyniły się głównie dwa czynniki: wzrost wskaźników charakteryzujących misję naukową (znormalizowany wskaźnik cytowań określany przez Web of Science Core Collection), a także wzrost budżetu na badania w odniesieniu do kadry akademickiej (z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej).

W Top-10 rankingu znalazło się 7 uczelni z USA oraz trzy z Wielkiej Brytanii: 1) Harvard University, 2) MIT, 3) University of Cambridge, 4) University of Oxford, 5) University College London, 6) University of Pensylwania, 7) Stanford University, 8) Columbia University, 9) University of California, Berkeley, 10) University of Chicago.

Najlepsza uczelnia z Azji to University of Tokio (12 miejsce), najlepsza uczelnia z Rosji to Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. Łomonosowa (19 miejsce).

Opracowany w Moskwie międzynarodowy ranking uczelni „The Three University Missions” (znany także jako Moscow International University Ranking – MosIUR) został po raz pierwszy opublikowany w 2017 roku. Wyróżnia się on zrównoważonym uzwględnieniem trzech kluczowych misji uniwersytetu: edukacji, nauki i interakcji ze społeczeństwem. Ranking nie korzysta z badań reputacyjnych.

Nad jakością rankingu czuwa Międzynarodowa Rada Ekspertów, składająca się z 25 ekspertów z 16 krajów (w tym Waldemar Siwiński z Polski). Ranking przeszedł pomyślnie audyt PricewaterhouseCoopers. W części naukometrycznej ranking korzysta z danych dostarczanych przez Clarivate Analytics.

Więcej informacji: www.mosiur.org

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt