MegaBaza edukacyjna Perspektywy®Więcej uczelni i na lepszych pozycjach – tak najkrócej można określić sukces polskich szkół wyższych w opublikowanym 1 września najnowszym Rankingu Times Higher Education – jednym z czterech najbardziej prestiżowych na świecie. Znalazły się w nim 23 nasze uczelnie (cztery więcej niż przed rokiem). Najwyżej Uniwersytet Jagielloński (utrzymał poziom z ub.r.) i Uniwersytet Warszawski (awans do wyższej dwusetki).

Zwycięzcą rankingu THE jest Oxford University, a drugie miejsce zajmują ex aequo California Institute of Technology i Harvard University. Za nimi kolejno: 4) Stanford University, 5 ex aequo) University of Cambridge i Massachusetts Institute of Technology, 7) Princeton University, 8) University of California – Berkeley, 9) Yale University, 10) University of Chicago.

Spośród polskich uczelni najwyżej jest UJ – na miejscu w grupie 501-600 (podobnie jak w ub.r.) i Uniwersytet Warszawski – w grupie 601-800 (przed rokiem 801-1000). Po raz pierwszy zostały sklasyfikowane w rankingu THE: Politechnika Poznańska, Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (wszystkie na pozycjach 1201+).

 

Uwaga. Analizując tabelę rankingowa z pozycjami polskich uczelni w ostatnich latach należy wiedzieć, że w tej edycji THE wprowadził zmianę w prezentacji wyników polegającą na tym, że ubiegłoroczną grupę 1001+ (obejmującą uczelnie do końcowej 1527 włącznie) rozdzielono na dwie grupy: 1001-1200 oraz 1201+ (obejmującą uczelnie do końcowej 1662 włącznie).

Postanowiono również na końcu klasyfikacji wymieniać uczelnie – w formule: reporter university – który zgłosiły się do rankingu i przesłały wymagane dane, nie zostały jednak uwzględnione w klasyfikacji głównej, gdyż nie spełniają jeszcze warunków brzegowych wejścia. Główny z tych warunków, to opublikowanie co najmniej 1000 artykułów w renomowanych publikacjach w okresie pięciu lat – w tym przypadku w latach 2016-2020.  Wyklucza są również uczelnie, które uczą tylko jednego przedmiotu lub jeśli nie posiadają studentów na studiach licencjackich.

Na powyższej zasadzie na końcu klasyfikacji rankingowej wymieniono jako „reporter university” trzy uczelnie z Polski : Akademię Morską w Szczecinie, Akademię WSB w Dąbrowie Górniczej i Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Nasz komentarz

Informując we wrześniu 2020 o wynikach poprzedniej edycji THE World University Ranking nadaliśmy tekstowi tytuł: „THE Ranking: więcej dobrych wiadomości – jeszcze nie teraz”. I oto nadszedł wreszcie ten moment! Teraz możemy wreszcie powiedzieć: polskie uczelnie przełamały trend spadkowy, który od kilku lat przesuwał nasze uczelnie coraz niżej w tabelach THE Ranking. Widać to w tabeli głównej, ale przede wszystkim cieszy, że widać to we wszystkich praktycznie wskaźnikach cząstkowych. A to oznacza, że w kolejnej odsłonie większa grupa naszych szkół wyższych pójdzie w ślady UW i zacznie się powoli, ale konsekwentnie piąć w klasyfikacji. Będziemy ten trend bliżej analizować podczas naszych najbliższych seminariów rankingowych, z których najbliższe odbędzie się już 20 września w Warszawie z udziałem ministra Wojciecha Murdzka, sekretarzu stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Więcej na stronie: www.IntVP.edu.pl

Informacja o rankingu

Ranking Times Higher Education World University Rankings bierze pod uwagę wyniki uczelni badawczych w zakresie nauczania, jakości badań naukowych, transferu wiedzy oraz pozycji międzynarodowej. Ranking publikowany był od 2004 roku wspólnie z firmą marketingową QS, a od 2010 roku publikowany jest przez Times Higher Education (THE) samodzielnie, według nowej metodologii. Prezentowana na stronie rankingu lista obejmuje w 2021 roku 1662 uczelnie (1527 w roku 2020, 1258 w roku 2019), przy czym dane są częściowo publikowane w grupach (od pozycji 201).

Finalny wynik rankingowy jest rezultatem średniej ważonej pięciu kryteriów składających się w sumie z 13 wskaźników pozwalających na zrównoważoną ocenę uczelni. Wagi kryteriów:

  • Jakość kształcenia i środowisko nauczania(Teaching) - (30%)
  • Jakość prowadzonych badań(Research) - (30%)
  • Wpływ prowadzonych badań(Citations) - (30%)
  • Opinia międzynarodowa(International outlook) - (7.5%)
  • Transfer wiedzy do gospodarki(Industry income) - (2.5%)

Ranking wykorzystuje też wyniki ankiety badającej reputację akademicką uczelni, przeprowadzaną dla Times Higher Education przez Elsevier Ma ona na celu określenie prestiżu uczelni na arenie międzynarodowej w zakresie nauczania (teaching) oraz prowadzenia badań (research). Ostateczne wyniki uzyskane są przez ważenie odpowiedzi ze względu na dyscypliny oraz kraje, tak by uniknąć braku ich właściwej reprezentacji. Wyniki uzyskane są na podstawie odpowiedzi zebranych wśród naukowców. Określają oni po 15 uczelni, które według ich wiedzy i doświadczenia są najlepsze na świcie w każdej z tych kategorii, przy czym większa waga jest przypisana reputacji naukowej.

Ostateczne wyniki są wyrażone jako procent wartości uzyskanej przez instytucję, która zdobyła największą liczbę wskazań. Wskaźnik ten jest skalowany od 0 do 100. Reputacja uczelni zostaje uwzględniona w procesie tworzenia rankingu z łączną wagą 33% (15% dla teaching reputation oraz 18% dla research reputation).

Uwaga: zgodnie z przyjęta przez organizacje rankingową zwyczajem, ranking jest publikowany z wyprzedzającą datą – w tym przypadku ranking opublikowany 1 września 2021 roku nosi formalnie nazwę: Times Higher Education World University Rankings 2022.

W tabelach Perspektyw podajemy ranking z rokiem jego publikacji.

 

Strona rankingu: https://www.timeshighereducation.com

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt