MegaBaza edukacyjna Perspektywy®Uniwersytet Gdański został wybrany do udziału w programie LOTUS Leadership Development w ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu LOTUS (Leadership and Organization for Teaching and Learning at European Universities).

Program Leadership Development oferuje europejskim instytucjom szkolnictwa wyższego możliwość zmierzenia się z kluczowymi wyzwaniami w zakresie uczenia się i nauczania, przed którymi stoją obecnie, poprzez wspieranie potencjału i kompetencji w zakresie wdrażania systemowego podejścia do doskonalenia. Program Leadership Development rozpocznie się w październiku 2021 r. i potrwa do czerwca 2022 r. W tym okresie instytucje będą pracować nad własnymi planami wdrażania i zarządzania zmianą w zakresie uczenia się i nauczania. Będą również miały możliwość wymiany doświadczeń oraz porównania rozwiązań proponowanych przez różne instytucje w całej Europie w odniesieniu do podobnych problemów i wyzwań.

W ramach projektu, Uniwersytet Gdański podejmie działania w celu zmierzenia się z wyzwaniami stawianymi w priorytetowych obszarach reform w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego, takimi jak nauczanie skoncentrowane na studencie, cyfryzacja, rozwój zawodowy nauczycieli, organizacja instytucjonalna i zarządzanie jakością. Udział w projekcie przyczyni się do realizacji jednego z celów strategicznych zapisanych w Strategii UG na lata 2020-2025, jakim jest najwyższy poziom kształcenia.

Wniosek Uniwersytetu Gdańskiego do udziału w projekcie przygotowany został przez mgr Dominikę Brulińską z Biura Współpracy Międzynarodowej oraz mgr Annę Smykowską i mgr Katarzynę Kędziorę z Biura Kształcenia UG. Zespół Uniwersytetu Gdańskiego poprowadzony zostanie przez dr hab. Arnolda Kłonczyńskiego, prof. UG, Prorektora ds. Studentów i Jakości Kształcenia.

Źródło: https://ug.edu.pl

6.09.2021

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt