MegaBaza edukacyjna Perspektywy®Dziesięć lat temu utworzono w Polsce niezależną agencję grantową, której celem jest finansowanie najlepszych projektów w zakresie badań podstawowych. Narodowe Centrum Nauki, świętujące właśnie swój jubileusz, oficjalnie rozpoczęło działalność 4 marca 2011 r., a już kilkanaście dni później ogłosiło pierwsze konkursy.

W ciągu ponad dekady NCN ogłosiło 200 konkursów i przyznało ponad 23 tys. grantów. Wspiera badania podstawowe poprzez finansowanie w drodze konkursów projektów badawczych oraz działań naukowych. Święto NCN jest więc świętem nauki oraz badaczek
i badaczy z całego kraju.

Przez tę dekadę stworzyliśmy nowoczesny, konkurencyjny system grantowy, oparty na transparentnym procesie ewaluacji wniosków, w którym główną rolę pełnią zagraniczni eksperci – deklaruje NCN.  Przygotowaliśmy ofertę konkursów skierowanych do różnych grup badaczy, ze szczególnym wsparciem dla osób będących na początku kariery. Finansujemy projekty czołowych polskich naukowców, wychodząc z założenia, że wsparcie uczonych jest ważniejsze dla rozwoju nauki, niż inwestycje w infrastrukturę, na których do tej pory skupiała się polityka naukowa państwa. Stawiamy na jakość i dokładamy wszelkich starań by nasze granty wspierały najlepszych badaczy i najciekawsze projekty, bez względu na inne czynniki, np. geograficzne. Jednym z naszych priorytetów jest rozwijanie współpracy międzynarodowej, aby skutecznie wspierać badania realizowane przez zespoły polskie wspólnie z zagranicznymi partnerami oraz przyczyniać się do wzrostu znaczenia polskiej nauki w świecie. W duchu wyrównywania szans wprowadziliśmy regulacje wspierające równouprawnienie płci w nauce. Jesteśmy też żywo zaangażowani w propagowanie i wprowadzanie w europejskie realia otwartego dostępu do nauki.

10.09.2021

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt