MegaBaza edukacyjna Perspektywy®Organizowany pod Honorowym Patronatem Ministra Edukacji i Nauki Salon Maturzystów 2021 rozpocznie się 16 września, a uczelniami-gospodarzami pierwszego dnia będą: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Uniwersytet Rzeszowski. Podczas trwającej do 29 września kampanii edukacyjnej online organizowanej przez Perspektywy, maturzyści uzyskają informacje na temat przygotowania do egzaminu maturalnego i rekrutacji na studia.  

Jest to Salon szczególnie ważny, gdyż do matury 2022 przystąpią uczniowie, którzy w przedostatniej klasie stracili prawie cały rok tradycyjnej nauki, a także kilka miesięcy w roku wcześniejszym. Nie ma szans, aby nie odbiło się to na poziomie ich przygotowania do studiów. Dlatego powtórki trzeba rozpocząć od września i rozłożyć je na 8 miesięcy dzielących uczniów od matury.

Partnerami Salonu są okręgowe komisje egzaminacyjne (OKE), kuratoria oświaty i wiodące polskie uczelnie. Patroni honorowi to minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek oraz przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. Arkadiusz Mężyk.  

Ze względu na narastającą czwartą falę pandemii, tegoroczny Salon Maturzystów zostanie przeprowadzony w formule online. Program obejmuje wykłady ekspertów okręgowych komisji egzaminacyjnych i porady doradców edukacyjno-zawodowych, które z całą pewnością ułatwią przygotowanie do matury oraz wybór kierunku studiów i uczelni. Podczas specjalnej prezentacji młodzi ludzie dowiedzą się także, jak czytać „ze zrozumieniem” Ranking Szkół Wyższych Perspektyw i wykorzystać to zestawienie przy podejmowaniu decyzji o studiach.

W wydzielonej części targowej, na wirtualnych stoiskach, zaprezentują się szkoły wyższe z całej Polski: uniwersytety, politechniki, uczelnie medyczne i zawodowe. Uczestnicy Salonu będą mieli także możliwość odbycia interaktywnych spotkań ze studentami najpopularniejszych kierunków studiów.

Na Salonie Maturzystów będzie miał swoją premierę Informator dla Maturzystów 2022. Uczniowie będą mogli pobrać interaktywny e-book Informatora w lobby głównym Salonu, lub na stoisku Perspektyw. 

Kampania obejmie cała Polskę. Harmonogram dziesięciu Salonów:

  • 16.09 - Lubelski i Podkarpacki,
  • 17.09 - Mazowiecki,
  • 20.09 - Zachodniopomorski i Lubuski,
  • 21.09 - Śląski,
  • 22.09 - Małopolski,
  • 23.09 - Podlaski i Warmińsko-Mazurski,
  • 24.09 - Pomorski i Kujawsko-Pomorski,
  • 27.09 - Łódzki i Świętokrzyski,
  • 28.09 - Dolnośląski i Opolski,
  • 29.09 - Wielkopolski.

Szczegółowe informacje – w wydzielonych sekcjach dla uczniów i nauczycieli – znajdują się na stronie: www.salonmaturzystow.pl

Perspektywy

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt