MegaBaza edukacyjna Perspektywy®Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie została przyjęta do członków IROs Forum (International Relations Offices Forum).

Spotkanie Rady IROs Forum, podczas którego zaprezentowano SGGW, ze wskazaniem jej kluczowych  osiągnięć  w zakresie współpracy międzynarodowej, jak również obszarów działań na rzecz internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Polsce, odbyło się w dniu 8 września 2021 r.

Celem działań IROs Forum jest zwiększenie jakości, efektywności i zakresu współpracy międzynarodowej polskich uczelni poprzez: wymianę informacji i przykładów dobrej praktyki; organizowanie konferencji, warsztatów i seminariów; realizację wspólnych projektów; promocję uczelni partnerskich IROs Forum w Polsce i za granicą; wyrażanie opinii dotyczących uregulowań prawnych szkolnictwa wyższego.

Więcej informacji o IROs Forum: http://www.irosforum.pl/pl/

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest pierwszą uczelnią przyrodniczą w gronie członków IROs Forum. Poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w ramach IROs Forum, SGGW będzie aktywnie pracować nad umiędzynarodowieniem badań naukowych oraz procesu dydaktycznego. W ostatnim czasie, wychodząc naprzeciw potrzebom obcokrajowcom przyjmowanym w SGGW, utworzono Welcome Point – WePoint
w strukturze Biura Współpracy Międzynarodowej, do którego zadań należy obsługa studentów, doktorantów, stażystów i pracowników z zagranicy.

Źródło: https://www.sggw.edu.pl

16.09.2021

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt