MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, na czele z prof. Arkadiuszem Mężykiem, spotkało się z kierownictwem Ministerstwa Edukacji i Nauki – ministrem Przemysławem Czarnkiem oraz wiceministrem Wojciechem Murdzkiem. Było to pierwsze spotkanie władz KRASP kadencji 2020-24 z władzami Ministerstwa w tym składzie. 

Głównym tematem spotkania były propozycje zmian przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Omówiono zarówno korekty planowane przez MEiN, jak i propozycje przedstawione przez KRASP. Minister Czarnek zapowiedział złożenie inicjatywy ustawodawczej w październiku dotyczącej zmiany w ustawie - Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce. Ustalono, że KRASP powoła zespół roboczy, który zaproponuje szczegółowe zmiany do Ustawy 2.0.

Zdaniem Prezydium KRASP, ze względu na zmiany dotyczące ewaluacji działalności naukowej konieczne jest wprowadzenie działań osłonowych dla uczelni, które utraciłyby uprawnienia do doktoryzowania. Dobrym rozwiązaniem byłaby ponowna ewaluacja po roku w przypadku otrzymania kategorii B.

Rozmowy dotyczyły także stanowiska KRASP odnośnie projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej oraz projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.

Minister Czarnek zapowiedział również opublikowanie wytycznych dla uczelni dotyczących przeciwdziałania zakażeniom COVID-19. Prezydium KRASP zwróciło uwagę na potrzebę zarządzania ryzykiem zakażenia na uczelniach, w tym zbierania oświadczeń na temat szczepień. Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia umożliwiający pracodawcom zbieranie informacji na temat szczepień. Co ważne, nie ma w tej chwili decyzji o wprowadzeniu obowiązku szczepień przeciw COVID-19 na uczelniach.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt