MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
W obecności Wojciecha Murdzka, sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki oraz 40 rektorów uczelni akademickich odbyła się prezentacja filmu promocyjnego w jęz. angielskim  (Polish Universities Aiming High) przygotowanego przez Perspektywy. Znani międzynarodowi eksperci i polscy rektorzy mówią w nim o ambitnych planach najlepszych polskich uczelni.

Prof. Lauritz Holm-Niels z Danii, szef panelu ekspertów, który dokonał wyboru uczelni w konkursie Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza podkreśla, że „Polska ma znakomity system [szkolnictwa wyższego] i szansę jego rozwoju w ramach programu IDUB”. Z kolei prof. Peter Maassen z Uniwersytetu w Oslo, Norwegia, widzi poprawę międzynarodowej pozycji polskich uczelni poprzez konsolidację i skupieniu się na dążenie do doskonałości badawczej (research excellence).

Prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej zwraca uwagę, że jego uczelnia posiada nowoczesne laboratoria i młodych naukowców, a także rozwija współpracę międzynarodową nie tylko poprzez obecność zagranicznych studentów ale coraz częstsze zapraszanie zagranicznych badaczy.

Rektor Politechniki Wrocławskiej, prof. Arkadiusz Wójs stawia sprawę prosto: „Naszą ambicją jest być uczelnią na dobrym europejskim poziomie, bycie pomiędzy najlepszymi uczelniami w Polsce nie wystarczy”. Znaczenie współpracy z innymi europejskimi uczelniami podkreśla również prof. Dorota Malec, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Alexander Usher z Kanady mówiąc o zmianach zachodzących w polskich uczelniach wskazuje na to, że silnie rozwijająca się gospodarczo Polska będzie potrzebowała „uczelni generujących wiedzę – a do tego konieczne są uczelnie nowego typu (a new kind of university)”. Usher podsumowuje: „Jeżeli polskie uczelnie będą się trzymały swojej strategii… to i kraj, i polskie uczelnie czeka ekscytująca przyszłość”.

Jak wyjaśnia Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy: „Film ten powstał w ramach „International Visibility Project (IntVP)”, aby przekazać partnerom zagranicznym jednoznaczny sygnał o modernizacyjnych wysiłkach podejmowanych przez polskie uczelnie”. Film jest upowszechniany w otwartym dostępie – wszyscy zainteresowani mogą zamieszczać go na swoich stronach internetowych, a także włączać w program międzynarodowych konferencji, przy zachowaniu wymogu wskazania źródła pochodzenia filmu (by Perspektywy/IntVP).

Film dostępny jest na stronie www.universityworldnews.com oraz bezpośrednio pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=geD-yjcg4VQ

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt