MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Instytucjonalna integralność Polskiej Akademii Nauk, zwiększenie roli instytutów, optymalizacja struktury organizacyjnej i dążenie do doskonałości naukowej - to wspólne elementy trzech koncepcji przyszłości tej instytucji. Komitet Polityki Naukowej, kierowany przez prof. Marka Pawełczyka, opierając się na dyskutowanych w PAN propozycjach, opublikował stanowisko, będące zarysem „mapy drogowej” niezbędnych zmian.

Uczeni Polskiej Akademii Nauk na przestrzeni dziesięcioleci przygotowywali rozwiązania strategiczne dla rozwoju kraju, zaś instytuty PAN tworzyły mocne zaplecze naukowo-badawcze wspomagające rozwój polskiej gospodarki. Wartości jakie reprezentuje PAN są bezcenne dla budowania społeczeństwa opartego na wiedzy (knowledge base society), radzenia sobie z wyzwaniami stawianym przez zmiany klimatyczne i powszechną cyfryzację oraz reagowania na sytuacje kryzysowe, jak na przykład obecna pandemia. Dla sprostania tym wyzwaniom konieczne jest dostosowanie struktur organizacyjnych i form działania Akademii.

W tym kontekście z zadowoleniem należy przyjąć inicjatywę Komitetu Polityki Naukowej (organu doradczego Ministra Edukacji i Nauki) wypracowania wspólnej drogi rozwoju Akademii. Do współpracy zaproszono autorów trzech koncepcji reformy PAN, w tym obecne władze Akademii. Okazało się, że koncepcje te mają wiele wspólnych elementów i w interesujący sposób wzajemnie się uzupełniają.

  Prof. Marek Pawełczyk, przewodniczący KPN: - W każdej ważnej sprawie potrzebny jest dialog w celu wypracowania najlepszych rozwiązań. Cieszę się, że Komitet Polityki Naukowej, reprezentujący szerokie spojrzenie na rozwój polskiej nauki, mógł w tym procesie wspierać Polską Akademię Nauk.

Opublikowane 27 września Stanowisko Komitetu Polityki Naukowej w sprawie kierunkowych propozycji reformy Polskiej Akademii Nauk przedstawia zarys zmian organizacyjnych, które usprawnią stronę organizacyjną i pozwolą na efektywne wykorzystanie olbrzymiego kapitału, który reprezentuje zintegrowana Akademia.

Wśród proponowanych zmian na pierwszy plan wysuwa się zwiększenie wpływu instytutów na proces decyzyjny w Akademii. Nie mniej istotne jest zapewnienie dla nich eksperckiego wsparcia ze strony korporacji wybitnych uczonych. Warta odnotowania jest też propozycja włączenia w proces konsultacyjny i opiniodawczy międzynarodowego zespołu ekspertów oraz wprowadzenie skuteczniejszych mechanizmów doskonałościowych.

- W każdej ważnej sprawie potrzebny jest dialog w celu wypracowania najlepszych rozwiązań. Cieszę się, że Komitet Polityki Naukowej, reprezentujący szerokie spojrzenie na rozwój polskiej nauki, mógł w tym procesie wspierać Polską Akademię Nauk - podkreśla prof. Marek Pawełczyk.

Do pobrania:
Stanowisko KPN w sprawie kierunkowych propozycji reformy Polskiej Akademii Nauk

Opr. PP

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt