MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Tradycyjnie, w Dużej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej został uroczyście zainaugurowany nowy rok akademicki. Choć miniony rok nie był łatwy, uczelnia odniosła szereg sukcesów.

Udział w inauguracji wziął premier RP Mateusz Morawiecki, który zaznaczył, że „dzisiaj na naszych oczach dzieje się wielka rewolucja. Niektórzy nazywają ją IV rewolucją przemysłową, ona ma już bardzo wiele różnych nazw. Rewolucja ta jest czymś do tej pory niespotykanym, bo poziom skumulowanej wiedzy jest niespotkany i to powoduje, że świat - dzisiaj na rozdrożu - może pójść w dobrym (...) kierunku".

Prof. dr. hab. inż. Krzysztof Zaremba, rektor Politechniki Warszawskiej podkreślił, że miniony rok akademicki nie był łatwy i wymagał wdrożenia wielu nowoczesnych rozwiązań. Mimo lockdownu uczelnia w pełni wykorzystała swój potencjał, o czym świadczą jej wysokie miejsca w rankingach, w tym Perspektyw. Ponadto studenci działający w kołach naukowych, jak i indywidualnie brali udział w projektach gromadzących ludzi z całego świata.

- Z satysfakcją mogę powiedzieć, że Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza ma się na Politechnice Warszawskiej doskonale. Dynamicznie rozwija się siedem centrów badawczych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi Politechniki. Realizowane są granty badawcze i dydaktyczne. Pracujemy nad usprawnieniem wspierania komercjalizacji wyników badań – powiedział rektor, prof. Krzysztof Zaremba. Jednocześnie dodał, że pozytywne zmiany odnotowane zostały również w obszarze umiędzynarodowienia – uczelnia ma rekordowy wzrost zainteresowania studiami w j. angielskim, otrzymując dwukrotnie więcej aplikacji niż w roku ubiegłym. Dla Politechniki Warszawskiej istotne jest wniesienie koncepcji zielonego ładu, ale także zachęta najlepszych wykładowców do pracy w jej murach w każdym z obszarów.

Wykład inauguracyjny pt. „Uczelnie, banki, polska gospodarka wobec współczesnych zagrożeń, wyzwań i szans” wygłosił Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich i Przewodniczący Rady Uczelni.

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt