MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
„Strategia Rozwoju Politechniki Białostockiej to kwestia przyszłości naszej uczelni – przyszłości, którą wspólnie projektujemy” – powiedziała dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Białostockiej podczas przemówienia inauguracyjnego. Rektor przypomniała również, że Politechnika Białostocka współtworzyła Xylopolis, wystawę w polskim pawilonie na EXPO w Dubaju.

- Określenie społecznie pożądanej wizji rozwoju Uczelni stanowi proces, który realizujemy w sposób przemyślany i co warto podkreślić, na niespotykaną dotąd w Polsce skalę. W pracę nad pogłębieniem strategii rozwoju zaangażowani zostali studenci, doktoranci, kadra akademicka, wszyscy pracownicy, a także instytucje otoczenia społeczno-gospodarczego – podkreśliła Marta Kosior-Kazberuk

Rektor przypomniała, że Politechnika Białostocka aktywnie uczestniczyła w przygotowaniu wystawy Xylopolis w pawilonie polskim podczas trwającej właśnie światowej wystawy EXPO 2020 w Dubaju.

- Województwo Podlaskie jako pierwsze prezentuje się w pawilonie polskim z wystawą Xylopolis – podkreślała  dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Białostockiej. - Autorami koncepcji Xylopolis jest zespół ekspertów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Instytutu Ochrony Środowiska, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Fundacji Grupy Unibep Unitalent, Uniwersytetu w Białymstoku i Politechniki Białostockiej. Na jego bazie, studenci Wydziału Architektury naszej Uczelni przygotowali projekt architektoniczny wystawy. Identyfikację wizualną wystawy opracowała dr Urszula Gireń z Wydziału Architektury. Jako partner przedsięwzięcia wnieśliśmy do jego realizacji kreatywność, nowoczesną technologię i wiedzę ekspertów. Realizacja Xylopolis w praktyce dowodzi, że kadra naukowa i nasi studenci są przygotowani do projektowania zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju i poszanowaniem natury.

Kończąc przemówienie inauguracyjne rektor Kosior-Kazberuk powiedziała, że Politechnika Białostocka zamierza kontynuować i rozwijać koncepcję Xylopolis po zakończeniu wystawy. Do tej deklaracji nawiązał w swoim wystąpieniu Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego.

- Przed nami nowa perspektywa unijna i pomysł na to, żeby całą wystawę i ideę Xylopolis zaadoptować na Politechnice Białostockiej - powiedział Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego.

W swoim wystąpieniu Rektor przybliżyła osiągnięcia studentów i naukowców Politechniki Białostockiej, które miały miejsce w ostatnim roku. Wśród nich liczne projekty badawczo-rozwojowe i naukowe, a także inicjatywy podejmowane we współpracy z otoczeniem gospodarczym, m.in. otwarcie innowacyjnego Laboratorium Smart Education 4.0 na Wydziale Mechanicznym.

Przypomniała też sukcesy uczelni w wymiarze międzynarodowym. To m.in. podpisanie umowy oraz rozpoczęcie kształcenia studentów chińskich w ramach International School of Engineering – unikalnego, wspólnego przedsięwzięcia Tianjin Chengjian University, Politechniki Krakowskiej i Politechniki Białostockiej.

Wśród najważniejszych i najbliższych zadań na przyszłość Rektor wymieniła ewaluację dziesięciu uczelnianych dyscyplin naukowych, modernizację systemu ERP w ramach dalszej informatyzacji uczelni, a także zakończenie termomodernizacji jej najstarszych obiektów. Podkreśliła też, że Politechnika Białostocka bliska jest realizacji idei uniwersytetu przedsiębiorczego. Uczelnia zbudowała solidne fundamenty współpracy regionalnej i krajowej z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Kolejnym wyzwaniem jest zacieśnienie współpracy pomiędzy uczelniami.

Rektor podkreśliła, że priorytetem dla władz uczelni było i jest utrzymanie wysokiej jakości i efektywności procesu edukacji, także w warunkach pandemicznych. U progu nowego roku akademickiego życzyła pracownikom, doktorantom i studentom Politechniki Białostockiej, ale także – za pośrednictwem przedstawicieli szkół wyższych i osób obecnych na uroczystości –wszystkim instytucjom współpracującym z naszą Uczelnią, by był to rok pomyślny, obfitujący w liczne sukcesy i radosne wydarzenia, które pomogą rozwiązać nawet najtrudniejsze problemy.

W tegorocznej inauguracji na Politechnice Białostockiej udział wzięli m. in. dr Tomasz Rzymkowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Edukacji oraz profesor Jacek Semaniak, prezes Głównego Urzędu Miar, który wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Odpowiednią dać rzeczy miarę”. List gratulacyjny z okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego skierował do władz i studentów Politechniki premier Mateusz Morawiecki.

---------------------------------------------------------------------------

Politechnika Białostocka powstała w 1949 roku. Uczelnia jest kontynuatorką bogatych tradycji szkolnictwa wyższego w Białymstoku. Powstała na bazie infrastruktury, kadry akademickiej i dorobku naukowego kolejnych białostockich szkół wyższych: Prywatnej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej NOT, Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej i Wyższej Szkoły Inżynierskiej.

Obecnie Politechnika Białostocka jest największą uczelnią techniczną północno-wschodniej Polski. Misją Uczelni jest wysokiej jakości kształcenie studentów i młodych naukowców, prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie międzynarodowym oraz komercjalizacja rezultatów prac badawczych. We współpracy z otoczeniem gospodarczym wdraża innowacyjne rozwiązania techniczne, które wpływają na innowacyjność gospodarki. Podejmuje też działania stanowiące odpowiedź na potrzeby społeczne.

Na sześciu wydziałach Politechniki Białostockiej uczy się obecnie blisko 7 tysięcy studentów. 630 naszych wykładowców to praktycy i eksperci w swoich dziedzinach. Absolwenci Politechniki Białostockiej są poszukiwani na rynkach pracy w kraju i za granicą. Swoimi sukcesami dzielą się w ramach prężnie działającego Stowarzyszenia Absolwentów PB.

Poza studiowaniem Uczelnia oferuje wiele możliwości angażowania się w życie uczelni oraz stwarzamy niepowtarzalną szansę osobistego rozwoju. W Politechnice Białostockiej prężnie działają organizacje studenckie, 14 sekcji sportowych AZS i blisko 60 studenckich kół naukowych.

https://pb.edu.pl/

 

 

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt